30 November, 2011

Lima Pemikiran Baru Penganjuran Aktiviti Pelajar UKM

 1. Sekian lama penganjuran aktiviti pelajar UKM tidak banyak berubah. hampir setiap tahun program yang sama diulang ulang. Memahmi kekangan yamg dihadapi seperti masa yang singkat untuk memikirkan program yang baru, kos penganjuran yang semakin meningkat, pengalaman para senior juga memudahkan penganjuran projek yang berulangan. Terdapat lapan tema utama penganjuran aktiviti pelajar di UKM. Setiap aktiviti pasti akan termasuk dalam mana-mana satu daripada lapan tema tersebut samada i) khidmat masyarakat, ii) badan beruniform, iii) keusahawanan, iv) kepimpinan, v) inovasi,penyelidikan dan akademik, vi) sukan, vii) kebudayaan, dan viii) komunikasi/perucapan umum.
 2. Di bawah 8 tema ini pelajar UKM menganjurkan program samada di kolej, di urusetia, persatuan fakulti atau persatuan di pusanika. Jumlahnya besar sekali bila digabungkan, mencecah hampir 600 aktiviti setahun.
 3. Antara yang paling banyak dianjurkan ialah yang bertemakan khidmat masyarakat, kepimpinan dan komunikasi. Manakala yang paling kurang berkaitan program keusahawanan.
 4. Hari ini, selain sekadar menjayakan sesuatu projek, pemimpin pelajar juga harus memastikan semua aktiviti yang dianjurkan benar benar memberikan makna serta learning outcomes kepada mereka dan para ajk. Dalam kata lain seseorang pemimpin pelajar harus lebih bijak menganjurkan aktiviti yang  memberikan nilai tambah terbaik untuk pembangunan softskills masing masing.
 5. Oleh itu pemimpin pelajar harus mempertimbangkan lima pemikiran baru di dalam menganjurkan aktiviti mereka;
  1. Setiap aktiviti harus dimulakan dengan pertanyaan mengapa saya menganjurkan aktiviti ini? seterusnya bagaimanakah aktiviti ini akan dapat meningkatkan softskills saya dan ajk? dan soalan terakhir apa yang patut saya lakukan untuk memastikan softskills dan ajak saya meningkat?
  2. Pemimpin pelajar juga harus mula membuka minda kepada konsep perkongsian di dalam menganjurkan aktiviti. Saya namakan ini sebagai gelombang ketiga penganjuran aktiviti. Katakanlah Jaksa Kolej sebagai contoh. Pada gelombang pertama dulu, setiap aktiviti hanya dianjurkan oleh Jaksa dalam ruang mereka sahaja. Misalnya Jaksa anjur projek di kolej, guna peruntukan kolej dan untuk pelajar di kolej. Gelombang kedua, Jaksa mula membuat aktiviti dan melibatkan orang luar kolej (khidmat masyarakat), mencari dana melalui tajaan atau sumbangan dari luar kolej. Gelombang ketiga, Jaksa mula melaksanakan projek bersama orang dari luar kolej. Bukan sahaja projek Jaksa ditaja tetapi mula berhasrat untuk menaja. IZISH UKM misalnya telah mengadakan projek bersama LESTARI UKM, Yayasan Anak Warisan Alam (YAWA), ditaja oleh syarikat syarikat luar dan seterusnya turut memberikan sumbangan kepada beberapa aktiviti berkaitan kelestarian di kampus UKM. Pemikiran projek kolej hanya untuk pelajar kolej sahaja sudah ketinggalan. Pemimpin pelajar UKM harus mampu melakukan kolaborasi dengan pihak luar UKM yang lebih pakar dan berpengalaman. Banyak pihak mula membuka ruang untuk pelajar UKM bekerjasama. Terbaru, DIGI dan MDeC adalah contohnya. Sebenarnya lebih banyak pengalaman dan jaringan yang diperolehi jika pemimpin pelajar UKM menganjurkan projek secara kerjasama dengan institusi luar UKM.
  3. Amalan kewangan projek bersifat one off  harus dikurangkan sedikit demi sedikit. Pelajar harus mula bergerak kepada aktiviti keusahawanan sebelum menganjurkan sesuatu program. Misalnya penganjuran makan malam tahunan kolej harus dimulakan dengan aktiviti keusahawanan secara berterusan.
  4. Pemimpin pelajar harus melihat setiap beban penganjuran aktiviti sebagai cabaran bukannya masalah. Apabila seseorang pelajar menganggap mencari dana projek seperti perlu membuat pembentangan projek pada bakal penaja sebagai satu masalah, beliau tidak akan mendapat hasil sebaik jika beliau melihat usaha itu sebagai satu cabaran yang ingin ditempuhi. Tahap kepuasan usaha juga berbeza, apatah lagi learning outcomes yang diperolehi.
  5. Mementingkan usaha penambahbaikan melalui aktiviti post mortem. Refleksi atau post mortem projek terbahagi kepada dua. Pertama, tahap individu dan kedua tahap projek. Pada tahap individu seseorang pelajar perlu mengenalpasti kekuatan yang telah beliau perolehi, kelemahan diri yang telah dikenalpasti, apakah ruang untuk menambahbaik serta apakah peluang peluang lain yang harus diambil selepas sesuatu projek selesai. Pada tahap projek, refleksi akan membantu pelajar melihat kekuatan projek, kelemahan yang perlu ditambahbaik dan peluang peluang untuk penganjuran seterusnya. Amalan sekarang, aktiviti post mortem atau refleksi adalah bahagian yang paling kurang dilakukan, malah ada kumpulan pelajar yang melupakannya terus.