20 April, 2012

Apa Sebenarnya Peranan Felo Kolej Kediaman di UKM?


Felo IZISH bersama JAKSA (MEP) dalam
Bengkel Kesepaduan Sosial Kolej 2012
UKM kini mempunyai 165 orang felo kolej kediaman. Dulunya jawatan ini adalah satu jawatan yang bersifat sukarela tanpa sebarang bayaran saguhati. Bagaimanapun sekarang, walaupun jawatan ini masih bersifat sukarela, telah diwujudkan proses permohonan, temuduga dan penilaian prestasi pada setiap tahun. Semua ini dilakukan untuk memastikan pelajar yang tinggal di kolej UKM mendapat perkhidmatan yang lebih baik dari masa ke semasa. Felo juga diberikan saguhati sebagai penghargaan di atas peranan serta usaha mereka oleh pihak pengurusan UKM.

Peranan felo sangat penting, terutama dalam hal berkaitan kebajikan, keselamatan serta pembangunan pelajar. Felo hari ini tentunya lebih sibuk berbanding felo lima tahun dahulu. Bertugas 24/7, mereka mengambil tanggungjawab membantu kolej menguruskan aktiviti pelajar, menjaga keselamatan, mengadakan kaunseling dan rundingan, memastikan peraturan dan disiplin pelajar terkawal.

Sewajarnya semua pelajar memberikan ucapan penghargaan pada felo yang penuh dedikasi menjalankan tanggungjawab mereka, sebaliknya 'menasihatkan' kalau ada felo yang alpa di dalam melaksanakan tugas yang sepatutnya mereka laksanakan. Jika itu juga tidak berkesan laporkan sahaja pada pihak pengetua kolej secara rasmi dan bertanggungjawab agar tindakan susulan dapat dilakukan. Sebagai satu panduan di bawah ini adalah senarai rasmi terma tugasan yang juga disebut Term of Reference (ToR) untuk membantu pelajar mengenali dan memahami peranan serta tugasan seorang felo di kolej kediaman. 


TOR FELO KOLEJ KEDIAMAN

1.  Membantu pihak pentadbiran kolej dalam aktiviti pelajar bagi membina keupayaan kemahiran insaniah dan akademik pelajar kolej kediaman.

2.   Memantau dan memastikan keselamatan dan kesihatan pelajar kolej kediaman berada dalam keadaan baik.

3.   Membantu pihak pentadbiran kolej dalam memantau masalah kebajikan pelajar kolej kediaman.

4.   Menyelia dan memantau program dan aktiviti pelajar yang dilaksanakan melalui   kolej kediaman.

5.   Menjadi penasihat kepada JAKSA kolej kediaman.

6.   Menjadi Ahli Jawatankuasa Tatatertib Pelajar kolej kediaman.

7.   Memberi khidmat nasihat akademik kepada pelajar kolej kediaman.

8.  Melapor kerosakan kemudahan dan pasarana kolej kediaman kepada pihak pengurusan kolej.

9.   Menjadi pegawai insiden kolej kediaman.

10. Menjalankan tugas-tugas seperti yang diarahkan oleh pengetua kolej kediaman dari masa ke semasa.