26 June, 2012

Siapakah Yang Cemerlang Ko-Kurikulum di UKM?

Berbanding ko-kurikulum, untuk kita memahami makna kecemerlangan akademik di peringkat universiti adalah lebih mudah. Seseorang yang mencapai 3.67 mata PNGK dan ke atas dikategorikan sebagai seorang pelajar yang cemerlang. Semakin hampir seseorang pelajar mencapai mata kepada 4.00 PNGK maka semakin cemerlang pencapaian akademiknya.

Bagaimanapun makna cemerlang lebih sukar untuk difahami dalam ko-kurikulum. Apakah seseorang yang sangat aktif dan menjadi pengarah berbagai projek boleh dikategorikan sebagai cemerlang ko-kurikulum? Atau apakah bila seseorang pelajar mewakili universiti dalam apa-apa acara dikatakan lebih cemerlang daripada pelajar yang sekadar mewakili kolej kediaman atau fakulti. Atau makna cemerlang boleh diukur walaupun dengan hanya satu acara yang disertai oleh pelajar tetapi kerana ia bertaraf antarabangsa maka itu lebih cemerlang berbanding pelajar pelajar yang lain yang tidak berpeluang menyertai aktiviti ko-kurikulum di peringkat antarabangsa.

Maka bila kita ingin mencari siapakah yang cemerlang ko-kurikulumnya di UKM, lebih lebih lagi bila ingin dicalonkan sebagai penerima anugerah atau menerima pengiktirafan dari pihak berkuasa universiti tidak dapat tidak makna dan konsep kecemerlangan ko-kurikulum mestilah jelas, mempunyai piawai yang jelas untuk semua segmen ko-kurikulum.

Kita harus mulakan perbincangan ini dengan;
1) memahami konsep kecemerlangan;
2) memahami kecemerlangan berasaskan sejarah dan falsafah UKM;
3) memahami kecemerlangan berasaskan hala tuju dan keutamaan dlm pembangunan pelajar di UKM.

Konsep kecemerlangan

Umumnya, semua definisi yang dinyatakan oleh mana mana kamus tersohor dan terkini (Oxford, Webster dan Wikipedia) mengaitkan perkataan cemerlang dengan perkataan outstanding dan habit. Maknanya untuk menjadi cemerlang, seseorang mestilah mempunyai tahap keupayaan yang lebih tinggi daripada 'pesaingnya' atau orang lain secara ketara (outstanding). Kedua, tahap yang tinggi dan ketara (outstanding) itu pula bukan hanya sekali tetapi sudah menjadi satu 'habit' kepada seseorang yang cemerlang.

Misalnya kalau seseorang berjaya mewakili UKM dalam debat inter universiti, cemerlang bukan sahaja bermakna dia hanya berjaya mewakili UKM (yang membuktikan beliau seorang yang aktif berdebat berbanding orang lain, tetapi cemerlang bermaksud beliau mampu mewakili UKM berulang kali dan berupaya melatih rakan rakan menjadi pendebat UKM juga. Lebih cemerlang lagi bila beliau juga berjaya memenangi pertandingan tersebut berulang kali sepanjang pengajian di UKM. Dan mendapat pengiktirafan atas kejayaannya.

Dalam falsafah Islam, cemerlang diberikan makna ihsan. Makna ihsan ialah melakukan sesuatu dengan cara yang terbaik bagi tujuan mendapat hasil yang terbaik demi mendapat keredhaan Allah swt. Secara prinsipnya mencari insan atau cemerlang dalam Islam adalah suatu ibadah. Makna ihsan ini jauh lebih baik dan besar  berbanding makna cemerlang yang telah kita warisi dari pemikiran falsafah Greek yang dikenali sebagai 'arete' atau outstanding yang dikaitkan dengan budaya pertandingan dan berusaha mengalahkan orang lain untuk mencapai atau kekal cemerlang.


Jika kita dapat mengunakan istilah ihsan dalam mengkonsepsikan makna kecemerlangan dalam ko-kurikulum, sudah tentu kecemerlangan ko-kurikulum yang ingin dicapai akan mendekatkan diri kita dengan pencipta kita Allah swt.

Makna kecemerlangan dalam ko-kurikulum juga bukannya berdasarkan kuantiti sahaja tetapi lebih kepada kualiti. Berapa bilangan aktiviti yang disertai, berapa bilangan pertandingan atau berapa bilangan projek yang dianjurkan tidak boleh dijadikan sebagai asas utama yang menjelaskan kecemerlangan seseorang sepenuhnya. Cukuplah pencapaian kuantiti dijadikan sebagai markah bonus dalam kita memberikan pengiktirafan kepada kecemerlangan seseorang dalam ko-kurikulum.

Kita seharusnya menumpukan kepada kualiti, impak dan kejayaan seseorang dalam perjuangan mengangkat bidang ko-kurikulum yang disertai. Seseorang yang menceburi dalam ko kurikulum keusahawanan, mula berniaga di tahun satu sehingga berjaya membuka perniagaaan sendiri di tahun akhir dengan menghasilkan beberapa usahawan lain dibawahnya tentu lebih cemerlang daripada seseorang yang menghadiri berpuluh puluh seminar, konvensyen atau lawatan berkaitan keusahawanan tetapi tidak mempunyai perniagaan sendiri apatah lagi menghasilkan usahawan usahawan muda di bawahnya bimbingannya.

Kecemerlangan berasaskan sejarah dan falsafah UKM

Kita di UKM mempunyai falsafah universiti yang cukup seimbang. Paduan antara iman dan amal serta amal yang bermanafaat..." memberikan makna yang cukup mendalam jika diteliti dan dibuat penaakulan. Sememangnya setiap orang yang menjejak kaki ke UKM samada sebagai tenaga akademik, pentadbiran, pelajar dan alumni harus menyerap falsafah ini.

Sejarah kita juga sangat berkait dengan berbakti kepada masyarakat. Kita bukan sahaja sebuah "The National University" tetapi juga mendukung amanah sebagai "The People University". Maka itu kecemerlangan ko-kurikulum pelajar kita harus mempunyai teras teras kemasyarakatan.

Maka itu seseorang pelajar yang dikatakan cemerlang juga harus memiliki semangat untuk menterjemahkan falsafah "The People's University" ini dalam kegiatan ko kurikulumnya. Sebagai satu contoh mudah, bagaimana seseorang pelajar yang belajar di UKM dengan ilmu yang diperolehi sehingga mencapai PNGK yang cemerlang berupaya menyulami kehebatan ini dengan sahsiah yang hebat dan moral yang tinggi.  Beliau akan dilihat sebagai cemerlang apabila mempunyai agenda dan tindakan yg jelas untuk berbakti kepada masyarakat. Tanpa mengira samada seseorang pelajar itu terlibat dengan ko kurikulum badan beruniform, sukan, kesenian, kepimpinan, keusahawanan atau sebagainya, mestilah ada elemen aktiviti kemasyarakatan yang pernah dilakukan sepanjang pengajian di UKM. Tak kiralah samada untuk masyarakat dalam kampus, lebih lebih lagi untuk masyarakat di luar kampus.

Kecemerlangan berasaskan hala tuju dan keutamaan UKM

UKM mempunyai keutamaan dan halatuju yang jelas apa yang ingin dicapai pada masa depan. Seseorang pelajar yang diiktiraf cemerlang ko kurikulum seharusnya tidak hanya memenuhi keperluan individunya semata mata. Misalnya selain mencapai PNGK yang tinggi, tidak cukup dengan hanya berjaya selesaikan 8 kredit ko-kurikulum semata. Beliau juga harus menyumbang kepada pembinaan kepada CITRA UKM. Misalnya tentunya mewakili UKM atau negara jauh lebih cemerlang pencapaiannya berbanding mewakili kolej atau fakulti sahaja. Begitu juga dengan memenangi apa juga pertandingan di peringkat tertinggi sehingga ke peringkat antarabangsa tentunya lebih baik dari sekadar menyertai atau mewakili semata mata.

Ada bezanya antara pelajar yang cemerlang dengan pelajar yang aktif. Mungkin bilangan yang aktif adalah lebih ramai berbanding dengan cemerlang. Dan ada bezanya antara cemerlang sebagai penganjur program dengan cemerlang sebagai peserta yang 'outstanding'.

Sebenarnya sesiapa sahaja di kalangan pelajar tanpa mengira apa bangsanya, agamanya, budayanya, fakultinya atau kolejnya....tetap mempunyai hak untuk cemerlang ko-kurikulum di UKM...Kita harus cemerlang dalam acuan dan cara kita sendiri..semuanya bermula dengan benar benar mengenali diri sendiri sedalam dalamnya...

22 June, 2012

Mentaliti Lama dan Kronisme dalam Persatuan Pelajar UKM

Catatan: Ini pandangan peribadi saya. Mungkin ada yang kurang bersetuju. Mungkin anda juga ada pandangan yang tersendiri. Apa pun pandangan kita, tujuannya harus jelas iaitu kita semua mesti berusaha ke arah meningkatkan kualiti aktiviti pelajar di UKM dan seterusnya membawa kepada peningkatan kualiti graduan UKM


1. Economy Tranformation Plan (ETP) menjanjikan ratusan ribu peluang pekerjaan pada generasi muda. Dikatakan sekitar 600,000 peluang pekerjaan baru akan diwujudkan khususnya untuk kumpulan graduan ijazah pertama sehingga 2018. Saya agak skeptikal dengan angka ini tetapi biarlah kita terima dulu sebagai panduan. 


2. Hampir 95% atau 570,000 peluang pekerjaan ini datangnya dari sektor swasta. Pada masa yang sama pekerjaan di sektor kerajaan akan mula dikecilkan. Selain penggunaan sistem teknologi maklumat yang lebih efisyen, tumpuan pengurusan kerajaan untuk menjajarkan amalan kos efektif dalam semua segmen kerajaan juga mula dipertingkatkan. Maknanya pengambilan kakitangan baru akan turut menjadi lebih kecil berbanding sekarang.


3.Apa maknanya semua ini dan kesannya pada pembangunan pelajar di UKM? Kalau kita lihat 'nature' aktiviti pelajar yang ada di UKM hampir keseluruhannya adalah warisan sejak tahun 1970an, 1980an hinggalah 1990an. Hampir semua aktiviti atau projek ini adalah atas paradigma "public sector based activities" samada dari segi pemikiran dan idea, protokol, penyediaan kertas kerja, cara penajaan, bentuk dan tatacara majlis sehinggalah kepada kaedah melihat kos efektif dan laporan. 


4. Malah lebih mendukacitakan dan perlu diubah segera ialah cara pimpinan pelajar samada di perikat persatuan, urusetia dan kelab projek memilih AJK projek mereka pun berasaskan persahabatan atau favouritisme. Malah jangan terkejut ada pemimpin persatuan atau kelab yang mengamalkan 'mild cronyism' dalam memilih seseorang untuk ke jawatan penting dalam projek mereka.. Menarik bukan?


5. Oleh itu hal hal seperti ini selalu saya tekankan dalam ceramah dan diskusi berkaitan organisasi pelajar apabila dijemput. Saya selalu cadangkan agar meletakkan keutamaan kepada dasar merit dalam pemilihan AJK dan menolak budaya kronisme walaupun tujuannya seakan-akan nampak murni. Misalnya ada pemimpin pelajar akan berkata "kalau kawan jadi ajk saya, senang sikit nak berkomunikasi" atau "saya suka kawan rapat jadi ajk saya supaya senang kami nak buat aktiviti sama sama" dan sebagainya. 


6. Budaya memilih kawan rapat sebagai AJK tidak ada masalah selagi meritnya tinggi. Persoalannya, apakah benar benar pilihan yang di buat oleh pimpinan pelajar berasaskan kawan atau merit?


7. Mulanya dulu pimpinan pelajar di UKM termasuklah di IZISH mungkin tak faham maksud saya. Mereka juga sudah terbiasa dengan budaya berpersatuan sebagaimana di kalangan semua pelajar UKM sebelumnya. Tetapi akhirnya sekarang mereka sudah mula faham dan dapat bezakan antara merit dan favouritisme. Bila pasukan kerja sudah di bina, semangat kerja sepasukan telah dibentuk oleh para felo, matlamat, agihan kerja dan sasaran kerja telah menjadi jelas maka barulah pemimpin pelajar akan mula sedar sedar pentingnya merit berbanding amalan kronisme. 


8. Kita perlu mula membuka pemikiran baru yang lebih terbuka dengan mengalakkan 'nature' pemikiran korporat dan private sector dalam aktiviti pelajar kita di UKM. Bukan sahaja kerana peluang kerja nanti lebih luas di sektor korporat tetapi juga mula menanamkan sifat daya juang dan punyai kehebatan untuk bertanding dengan graduan lain khususnya graduan IPT yang lain. 


9. Ini bukan sekadar isu penguasaan bahasa Inggeris sahaja..ia lebih mendalam dari itu. Tentang budaya kerja syarikat swasta, kemahiran pemikiran dan perkongsian idea dalam syarikat swasta yang sangat berbeza dengan sektor kerajaan. 


10. Persoalannya, bersediakan pelajar kita untuk bekerja di sektor swasta jika persekitaran aktiviti di UKM masih berorientasikan cara kerja jabatan kerajaan? Apa pula peranan pemimpin pelajar UKM  khususnya di kalangan pemimpin persatuan pelajar UKM?

21 June, 2012

IZISH Berjaya Raih Dua Geran Peruntukan KPT

Semalam hadir satu berita gembira buat semua warga IZISH. Setelah menperhalusi dan meneliti kertas cadangan IZISH, panel Kementerian Pengajian Tinggi telah bersetuju menganugerahkan dua geran peruntukan kewangan kepada IZISH. Malah IZISH merupakan satu-satunya kolej kediaman UKM yang berjaya menerima geran ini pada 2012.

Usaha untuk mendapatkan geran ini telah bermula sejak Januari 2012 lagi, bila pasukan felo IZISH bersama pasukan MEP telah bersungguh sungguh sehingga berupaya menyediakan lima proposal untuk diserahkan kepada pihak JPPEL yang seterusnya mendaftarkan permohonan tersebut kepada pihak KPT.

Dimaklumkan proposal IZISH terpaksa bersaing sengit dengan sebegitu banyak proposal yang di hantar oleh pihak IPTA dan IPTS yang lain dari seluruh Malaysia. Beberapa kriteria utama seperti kejelasan objektif projek, sejauh mana impak projek kepada pembangunan pelajar dan jaringan kemasyarakatan serta pengalaman sebelumnya telah diambil kira.

Dengan pembiayaan dari geran KPT ini, pelajar IZISH sangat beruntung kerana untuk melaksanakan aktiviti mereka pada sesi depan sekurang kurangnya sudah mempunyai pembiayaan yang mencukupi. Malah dengan kejayaan ini juga, sasaran yang diletakkan dalam Pelan Strategik IZISH 2011-2013 telah mencapai matlamatnya dari segi penajaan luar dari sektor kerajaan.

Dua tumpuan yang diletakkan sebagai keutamaan kepada pengurusan  IZISH iaitu program Kelestarian dan juga program Kebolehpasaran akan dapat dijayakan ke peringkat yang lebih tinggi dengan adanya geran kewangan ini. Selain itu satu lagi inisiatif berkaitan Kesejahteraan Kolej dalam proses penyediaan dokumen tindakan peringkat terakhir.

Tahniah buat team pengurusan IZISH, para felo IZISH dan MEP sesi 2011-2012 yang telah merealisasikan harapan ini...

16 June, 2012

MEP IZISH Baru, Cabaran Baru, Azam Baru...

TAHNIAH MEP 2012-2013
Malam tadi (15 JUN 2012), secara rasminya tamatlah tempoh Majlis Eksekutif Pelajar IZISH bagi sesi 2011-2012. MEP IZISH yang dibarisi oleh 14 kepimpinan yang berjaya membawa misi mereka dengan cemerlang sekali. Dengan begitu banyak projek pelajar, dengan penjanaan kewangan yang berjaya, tidak syak lagi mereka telah melangsaikan amanah yang dipikul sejak setahun lalu.

Malam ini juga bermulanya tanggungjawab baru kepada 13 orang MEP yang baru di IZISH. Dengan diketuai oleh saudari Noor Afiqah dari Fakulti Kejuruteraan Alam Bina (FKAB) sebagai Ketua Eksekutif, pastinya cabaran mereka akan lebih besar lagi mengemilangkan aktiviti IZISH pada sesi depan.

Majlis Penyerahan Watikah yang diadakan di dewan Bankuasi, Bangunan Canselori UKM pada malam ini juga mengesahkan perlantikan enam ahli lembaga Pengarah Majlis Eksekutif Pelajar IZISH untuk sesi depan. Terima kasih pada Izzati, Abdillah, Khalid, Ika, Yati dan Jonathan yang sudi menerima tanggungjawab ini. Lembaga Pengarah selaku penasihat MEP akan menyumbangkan idea bagi menyokong semua aktiviti aktiviti yang akan dianjurkan pada tahun depan. Pastinya dengan dukungan dan sokongan ahli lembaga pengarah, MEP sesi depan akan lebih bersedia untuk cemerlang. Tanpa nasihat dan bimbingan para senior, MEP tentunya terpaksa bermula dari 'kosong' untuk menjayakan aktiviti mereka.

Saya sendiri pernah berada dalam situasi yang sama bila menjadi JAKSA Kolej Dato Onn dulu. Bukanlah sesuatu yang mudah menguruskan rakan sebaya untuk menjayakan program JAKSA. Kesukaran itu juga pada akhirnya satu pengalaman yang telah membina diri saya.

Beberapa cabaran baru yang sempat saya nyatakan dalam ucapan majlis watikah tadi ialah;

Cabaran Satu: Penjanaan idea baru, inovasi dan kreativiti mesti menjadi budaya asas kepada kepimpinan MEP sesi depan. MEP tidak harus mengulangi kelaziman yang telah dilakukan oleh MEP sebelum mereka. Bukan kerana idea lama tidak baik  tetapi kerana budaya mengulang-ulang kelaziman secara langsung akan mengurangkan cabaran inovasi dan kreativiti kepada kepimpinan MEP. Jika masih ingin meneruskan idea lama, perlu ada penambahbaikan dengan inovasi yang ketara.

SYABAS MEP 2011-2012
Cabaran Dua: IZISH tidak lagi berminat dalam budaya persaingan antara kolej. Walaupun budaya ini baik dalam membina pertandingan positif, ia sebenarnya mengekang inovasi dan membina 'tempurung' yang menyekat kreativiti. Maka IZISH harus keluar dari 'red ocean' dan menjelajah 'blue ocean' sepenuhnya. Pada pelajar yang belum pernah mendengar konsep 'red/blue ocean', sila 'google' untuk memahami apa yang saya maksudkan.

Cabaran Tiga: IZISH mesti meraikan kesinambungan untuk cemerlang. Oleh itu diwujudkan badan lembaga pengarah MEP. Melalui platform ini, pelajar senior berpeluang memberikan pandangan dan idea konstruktif kepada berbagai perkara untuk kemajuan IZISH. Mereka sudah berpengalaman dalam penganjuran projek dan tahu kekuatan dan kelemahan sesuatu projek.

Cabaran Empat: Kepimpinan MEP melangkah sederap dengan Pelan Strategik IZISH 2011-2013. Pada sesi depan IZISH akan memasuki fasa kedua dan terakhir Pelan Strategik IZISH 2011-2013. Fasa ini adalah fasa pemantapan. Agenda utamanya ialah aktiviti penjenamaan.  Sebagai contoh, bila seseorang menyebut IZISH, dalam masa dua saat apakah yang terbayang di fikiran pendengarnya? Kolej Lestari, Kolej Sejahtera, Kolej Rujukan, Kolej Penanda Aras, kolej yang punyai pelajar yang hebat, kolej yang lengkap prasarana, kolej yang cantik lanskapnya atau apa? sama sama kita nantikan nanti jawapannya...

14 June, 2012

Nasihat Buat Pelajar UKM...

Saya adalah antara segelintir mahasiswa yang berkahwin masa belajar. Satu keputusan yang sukar tetapi berbaloi bila difikir sekarang. Beberapa rakan yang mengambil keputusan yang sama juga merasa begitu.

Tetapi bukan kisah 'indahnya berumahtangga' itu yang ingin saya sampaikan kali ini. Walaupun ada kena mengena juga. Seperti rakan rakan yang berkahwin semasa belajar, secara total cara kami berfikir tentang kehidupan berubah sama sekali selepas berumahtangga. Semuanya kerana tanggungjawab sebenar telah bermula bila melangkah ke alam berumahtangga.

Jika dahulu ibubapalah tempat mengadu jika 'kekeringan' duit, bila sudah berkahwin harus berfikir untuk punya pendapatan sendiri. Malu rasanya jika masih meminta minta pada ibubapa sedangkan sudah menjadi suami isteri. Maka belajar dan bekerja sambilan menjadi pilihan utama dan terakhir. Selain tumpukan sepenuhnya pada pelajaran, pemikiran masa depan menjadi lebih jelas tentang apa, bagaimana dan kenapa keputusan yang cemerlang dalam akademik harus dicapai. (jangan pula ini menjadi alasan pada pelajar yang membaca untuk cepat berumahtangga!).

Tanggungjawab yang semakin besar menyebabkan masalah yang dahulunya sebelum berkahwin dilihat besar telah menjadi sangat kecil. Tanggungjawab yang besar menyebabkan pandangan hidup kami lebih jelas. Jika dulu terasa demam terus berkira kira untuk tidak hadir kuliah, bila sudah berkahwin bukan sahaja demam malah apa juga rintangan pasti tetap ke kuliah dan ke tempat kerja. Jika dahulu sebelum berkahwin sibuk dengan cerita politik kampus, bermain dan berbual kosong selepas menelaah pelajaran, selepas kahwin hal hal sebegitu bukan lagi menjadi keutamaan. Bukan kerana tidak penting tetapi tanggunjawab baru ini menyebabkan sesetengah isu mula menjadi remeh. Paling utama ialah untuk mencapai kecemerlangan akademik, menjadi suami yang punyai pendapatan sendiri dan memastikan keluarga dalam suasana yang baik.

Moralnya pengalaman kecil ini ialah bila kita ada tanggungjawab yang lebih besar yang perlu kita pikul, segala masalah, rintangan dan cabaran yang satu masa kita katakan besar, akan menjadi kecil dan tidak utama lagi.

Saya bawakan kisah hidup ini untuk menyatakan bahawa kita sebagai pelajar di universiti harus mula melihat perkara perkara yang penting dan besar. Pada masa yang sama jangan sekali kali membesar besarkan perkara yang kecil. Isu makanan mahal, bas lambat, jalan berlubang, penat, letih, benci kawan yang suka mengata, malas, ketagihan FB, internet perlahan dan lain lain sebenarnya adalah isu yang hanya besar pada mereka yang tidak punyai pandangan hidup dan masa depan yang jelas. (jangan terasa hati bila saya berkata begitu!). Tetapi bukan maksudnya isu isu ini tidak perlu diselesaikan..ia masih perlu diselesaikan..

Oleh itu, ada bezanya pelajar yang ada pandangan hidup yang jelas dengan pelajar yang kabur dan lebih suka membiarkan keadaan yang menentukan masa depannya. Bayangkan ada pelajar yang menulis di FB sedih seharian semata-mata sebiji jerawat tumbuh di wajahnya. Ada yang sanggup ponteng kelas untuk bermain permaian online di internet. Ada juga yang sanggup tidak ke kuliah kerana lewat sedikit. Kononya takut dimarahi pensyarah.

Ada pula yang tidak kuliah kerana tidak ada baju yang sesuai atau tudung yang tidak sedondon dengan baju. Ada yang sanggup gunakan wang PTPTN untuk berhibur sedangkan wang tersebut sepatutnya digunakan untuk membeli bahan pembelajaran. Mungkin itu wang pelajar sendiri, gunakanlah tetapi pada yang jelas pandangan hidup pasti mereka akan menyimpan untuk digunakan pada saat  saat yang sangat diperlukan...

Kesungguhan untuk mencapai kecemerlangan dalam apa juga bidang pun bermula dengan pandangan masa depan yang jelas. pelajar UKM harus melihat perkara yang lebih besar dalam kehidupan masa depan mereka. Jangan biarkan perkara yang remeh temeh menjadi kekangan kepada melaksanakan tanggungjawab anda...belajar..belajar...belajar..


12 June, 2012

Kisah Ubi Berisi Dan Tin Kosong di UKM

Lima tahun dahulu di dalam satu seminar yang sempat saya hadir anjuran Perpustakaan Negara, dinyatakan rakyat Malaysia secara purata membaca dua halaman buku setahun. Maka terkejutlah semua peserta. Ada yang mempertikaikan data tersebut. Sya juga terkejut tetapi jika ditenungkan memang ada kebenarannya data tersebut. Mungkin pada mereka yang kuat budaya membaca tidak terfikir bahawa adanya ramai rakyat Malaysia yang kurang membaca atau tidak pernah membaca buku selepas tamat sekolah.
Gambar ini diambil pada jam sekitar jam 6.00 petang di lobi IZISH

Budaya membaca membawa kepada budaya lain seperti budaya berhujah dengan bukti dan budaya pemikiran yang kritikal. Malah budaya membaca terutama bahan bacaan yang berkualiti akan dengan jelas membezakan antara individu yang berpengetahuan dengan individu yang bercakap tanpa maklumat. Ibaratnya seperti  'ubi yang diam diam berisi' berbanding "tong yang hanya kuat berbunyi tapi kosong'.

Seminggu yang lalu Star Publication membuat promosi selama tujuh hari dengan mengedar beribu-ribu naskah akhbar Star di semua kolej kediaman UKM. Saya ambil peluang ini untuk melihat sejauh mana budaya membaca bahan yang baik dan percuma ini dimanfaatkan oleh pelajar UKM.

Promosi, makluman dan pemberitahuan telah dilakukan lebih awal oleh kakitangan pejabat kolej dan juga pihak felo. Malangnya bagaimana bentuknya yang diletakkan di awal pagi, begitulah juga bungkusan tersebut terikat kemas hingga ke petang sepanjang program ini. Maka untuk menjayakannya, pihak felo dan kakitangan bertindak dengan mengedarkan surat khabar ini ke blok blok pelajar. Tinjauan menunjukkan hal yang sama berlaku di semua kolej kediaman yang lain. Sayang sekali usaha baik pihak Star ini tidak dimanafaatkan oleh pelajar.

Saya melihat budaya membaca perlukan 'hero' yang berupaya memperjuangkannya di kalangan pemimpin pelajar. Seharusnya memperjuangkan budaya membaca dilakukan bersungguh sungguh selari dengan tuntutan agama Islam. Kita harus berfikir akan hikmahnya ayat yang mula mula diturunkan oleh Allah swt melalui Jibrail a.s kepada Muhammad saw ialah "Bacalah.." Makna benarlah dan besarlah dakwah dalam memperjuangkan budaya membaca ini untuk dilakukan.

Jika ada pelajar yang boleh berdemontrasi, berarak, terjerit terjerit menuntut berbagai perkara, tidak pernah sesiapapun di kalangan pelajar yang ingin mengangkat perjuangan pembudayaan membaca.

 Saya kira perjuangan ini satu perjuangan dari pelajar yang pasti berterusan dari usaha memohon diadakan bahan bahan membaca di berbagai tempat di UKM, ruang membaca diperbanyakkan, kempen membaca digerakkan, insentif dan ganjaran membaca hinggalah kepada penubuhan 'Book Club' dan siri siri kritikan buku. Juga jemputan untuk penulis buku datang ke UKM membuat pengisahan pemikiran buku buku tulisan mereka. Boleh dianjurkan juga book sale, sumbangan buku pada nasyarakat luar kampus dan sebagainya.

Sayangnya hal ini tidak berlaku di UKM. Malah juga tidak berlaku di mana mana IPT yang lain. Maka tidak hairanlah jika saya katakan kebanyakan pelajar yang berdemontrasi untuk  mansuhkan AUKU pun tidak membaca keseluruhan dokumen tersebut. Apa lagi untuk memahaminya secara bijaksana.

Oleh itu sebaiknya PMUKM, ASPIRASI, ISIUKM, Jaksa Kolej Kediaman dan lain lain persatuan pelajar UKM mulalah mengerakkan perjuangan budaya membaca di UKM. Anjurkanlah sebanyaknya aktiviti yang mengerakkan momentum budaya membaca. Semakin kita banyak membaca semakin berisi pengetahuan dan pengalaman kita. Semakin jauh kita dari sifat sifat "tin tin yang kosong"...bukankah membaca dan mencari pengetahuan baru adalah idea asasnya mengapa sebuah universiti dibina...

06 June, 2012

Jayakan Dakwah Keselamatan di UKM

"Salam Sejahtera, jika anda perhatikan kenderaan anda telah diletakkan dengan cara yang salah kerana menghalang aliran lalulintas. Anda mungkin anggap ini adalah perkara kecil. Bagaimanapun perilaku anda ini telah menyebabkan kesulitan pada orang lain. Anda pasti kecewa kalau orang lain melakukan perkara yang sama pada anda. Bertimbang rasa dan berusahalah untuk memberikan kesejahteraan pada orang lain kerana itu adalah satu perbuatan yang mulia. Apa pun alasan anda, perbuatan ini tetap sesuatu yang salah. Berusahalah berubah untuk juga memikirkan kesejahteraan orang lain. Semoga anda juga dirahmati" 


Sekian. Terima Kasih 
Ikhlas dari Pengetua IZISH


Foto oleh Ybhg TNC HEPA bertarikh 6 Jun 2012:
 Pelanggaran Peraturan Jalanraya dalam Kampus UKM 
Nota ini mungkin pernah diterima oleh beberapa orang pelajar  IZISH. Puncanya mereka meletakkan kenderaan di kawasan yang tidak dibenarkan. Samada di kawasan yang menghalang lalulintas dalam kolej atau pun kereta yang diletakkan di tempat parking motosikal.

Saya sendiri menyimpan beberapa salinan nota ini di dalam kereta saya dan bila berjumpa dengan 'mangsa' saya akan selitkan nota ini di bilah 'wiper' kereta atau di dalam tempat barang motosikal mereka.

Petang ini, Ybhg TNC HEPA mengutarakan isu yang hampir sama. Beliau telah 'post' gambar sebuah kereta yang diletakkan di kawasan yang tidak sepatutnya (speed level) di kampus UKM. Saya setuju budaya negatif ini jika tidak dibendung akan menjadi sesuatu yang sangat sukar dikawal pada masa depan.

Pihak keselamatan UKM telah melakukan berbagai usaha dengan apa yang mereka terdaya. Memberikan nasihat sudah, memberikan amaran juga sudah. Clamp dan mengeluarkan saman juga sudah. Tetapi ini seperti tidak ada hujungnya. Tentunya tidak adil untuk hanya menyerahkan tanggungjawab ini pada pasukan keselamatan UKM sahaja. Dengan jumlah pelajar yang mencecah lebih 20,000 dan ribuan buah kereta dan motosikal, semua orang harus bersama sama bertanggungjawab dengan perilaku mereka sendiri.

Pada yang berduit, mungkin saman RM50 akan mereka bayar, asal sahaja dengan mudah meletakkan di kenderaan paling hampir dengan tempat yang ingin mereka tuju dalam kampus walaupun secara salah. Apatah lagi kalau sekadar kuliah seminggu sekali bagi pelajar sarjana dan ijazah lanjutan secara separuh masa yang telah lama bekerja. Tetapi duit ringgit tidak boleh dijadikan alasan untuk 'mengampunkan' kesalahan mereka.

Pada saya budaya menghormati dan mematuhi undang undang jalanraya dalam kampus ini harus dibangunkan dan diwar warkan kembali. Kisah menyayat hati pelajar di kolej Ungku Omar yang meninggal akibat rempuhan kenderaan seharusnya menjadikan kita lebih tekun dalam meningkatkan tahap keselamatan jalanraya kampus. Malang tidak perlu berbau, ajal juga tidak perlu kita undang, tetapi kealpaan kita sudah cukup untuk mentakdirkan semua itu.

Saya percaya ramai yang akan berkata..cukup cukuplah berkempen, berprogram tentang keselamatan jalan raya dan sebagainya, tak akan berubah punya perangai warga UKM ini. Pi mai pi mai tang tu juga jawabnya..

Saya punya pandangan yang berbeza. Dakwah keselamatan dan kesejahteraan hidup ini harus kita pertingkatkan dari masa ke semasa, dengan berbagai cara. Jika dulu berbagai kempen, program dan penguatkuasaan telah dilakukan, hari ini dan seterusnya pun amalan ini harus dilakukan.

Sebab itu saya mengesyorkan di IZISH mulai semester depan PROGRAM KESEJAHTERAAN KOLEJ akan dilaksanakan. Kes pelanggaran peraturan jalanraya dalam kolej (e.g. kesalahan meletak kenderaan, pelajar yang tidak menggunakan laluan pejalan kaki yang disediakan), kes kecurian laptop dan sebagainya menunjukkan sesuatu secara besar besaran harus dilakukan di IZISH. Pihak UKM telah memasang kunci pendua di pintu bilik, pihak kolej dari masa ke semasa sentiasa mengingatkan langkah langkah keselamatan, tetapi pelajar sendiri perlu lebih prihatin dengan keselamatan diri dan barangan mereka.

Dokumen perancangan KESEJAHTERAAN KOLEJ telahpun disediakan dan akan dijadikan dalam bentuk pamplet untuk diedarkan pada semua warga IZISH pada semester depan. Program KESEJAHTERAAN KOLEJ adalah sebahagian usaha kesepaduan sosial yang telah dirangka oleh Majlis Felo IZISH. Saya sangat percaya usaha mensejahteraan kehidupan pelajar sama pentingnya dengan usaha pembangunan akademik dan softskills para pelajar melalui aktiviti kolej.

Apa gunanya pencapaian akademik dengan PNGK 4.0, aktiviti LC lengkap 8 kredit tetapi cara meletak kenderaan pun masih mementingkan diri sendiri. Apa gunanya juga setimbunan sijil sijil ko kurikulum kalau pelajar masih ke kuliah dengan membiarkan lampu dan kipas angin terpasang di bilik seharian.

Cabaran ini tentunya sangat besar pada pengurusan kolej dan majlis felo IZISH. Berkat usaha semua termasuk MEP dan ketua blok, dakwah ini pasti akan dijayakan juga nanti...Insyallah

03 June, 2012

Pilihanraya Kampus UKM 2012: Politik Hujah Atau Politik Telagah?

Bermula dengan debat bersejarah antara Shabery Chik dan Anwar Ibrahim, kita mula dihidangkan dengan debat Soi Lek vs Guan Eng dan Rafizi vs  Khairy. Malah kita juga berkemungkinan besar akan mendengar pusingan kedua debat Soi Lek dan Guan Eng.

Saya secara peribadi seperti ramai orang yang cintakan keamanan menyokong usaha ini. Ini satu budaya baru yang sukar ibubapa kita dapat nikmati suatu masa dulu.

Malah jika debat politik boleh dikembangkan, biarlah setiap bulan/minggu dianjurkan debat ini di media elektronik arus  perdana. Elok juga sebaik sahaja tamat siaran berita perdana jam 8 malam, kita di hidangkan dengan debat politik yang bermutu berbanding terpaksa menghadap tv menonton lawak minggu ini atau program tv picisan yang di beli dari barat.

Aktiviti debat membawa bersama budaya berhujah. Berbeza dengan ceramah politik yang lebih membawa budaya bertelagah. Cuba dengar ceramah politik oleh mana-mana ahli politik di Youtube. Mereka cenderung untuk memburukkan lawan politik yang kadangkala secara berlebihan daripada menceritakan apakah kebaikan yang ingin mereka bawa kepada rakyat. Bila berceramah, prosesnya hanya satu hala, sedangkan bila berdebat prosesnya ada dua hala.

Sekali dua mendengar ceramah sebegini mungkin menghiburkan tetapi jika diulang ulang makian, kutukan serta penggunaan perkataan yang kasar, sebagai pendengar kita akan mula merasakan 'keceluparan dan kebodohan' ahli politik semakin lama semakin ketara.

Generasi muda terutama yang berpelajaran tinggi sudah muak dengan bentuk ceramah sebegini. Generasi muda inginkan satu persembahan maklumat yang lebih berkualiti, berterus terang dan mempunyai kebijakan yang tinggi. Mereka sudah hilang selera dengan ceramah yang dipenuhi dengan caci cerca dan maki hamun tanpa hujung pangkal. Kalau pun ada generasi muda yang masih minat dengan ceramah politik murahan sebegitu, biasanya mereka adalah di kalangan yang tidak berdaya pemikiran tinggi. Golongan sebegini pasti akan ada dalam mana mana kelompok masyarakat.

Itu kisah di luar kampus. Di dalam kampus, saya yakin pelajar di IPTA termasuk di UKM juga perlu berubah dalam menjayakan demokrasi kampus. Pertama, bangunkan idealisme perjuangan mahasiswa sendiri, bukannya masih terus menerus menjadi 'keldai politik' pihak luar kampus. Kedua, ubahlah cara berpolitik dari asyik bertelagah tentang hal yang remeh temeh kepada politik berhujah yang dinamik dan penuh keharmonian.

Hari ini pertelagahan berterusan termasuk di alam siber memburukkan lagi keadaan. Saya lihat ramai penyokong kedua-dua front politik kampus UKM  (kononnya pro kerajaan dan pro-pembangkang) mengharapkan pimpinan mahasiswa dapat berpolitik atas kapasiti mereka sebagai mahasiswa sepenuhnya. Malangnya oleh kerana kepimpinan kampus yang berada di tingkat tertinggi kepimpinan pelajar terlalu taksub dengan gaya politik di luar kampus, harapan murni ini seperti mustahil untuk dijayakan.

Para pelajar UKM tentunya ingin melihat para pimpinan politik kampus bersaing secara sihat dengan aturan penuh disiplin dalam mengamalkan demokrasi yang tinggi. Keupayaan berhujah diutamakan, politik bertelagah diketepikan. Menonton ceramah di Speakers' Corner kadang kala kelihatan lebih menjurus kepada pembinaan budaya bertelagah berbanding budaya menghujah di UKM.

Pelajar UKM tahu, kedua dua front dalam kampus ada kekuatan dan ada kelemahanya. Soalnya bagaimana kedua-dua kumpulan ini boleh berunding dan bermusyawarah secara baik untuk berkerjasama dalam hal-hal yang dipersetujui dan berhujah secara matang dengan perkara perkara yang tidak ada persetujuan bersama. Biarlah para pelajar yang mendengar hujah-hujah pemimpin pelajar yang menentukan apakah pilihan yang patut mereka buat..

02 June, 2012

Apakah Maksud Aktiviti Pelajar Berimpak Tinggi?

Dalam diam rupa-rupanya masih ramai pelajar yang tidak jelas mengapa mereka beraktiviti di kolej, fakulti atau persatuan yang begitu banyak diwujudkan di UKM. Seolahnya mereka melakukannya sekadar untuk mengisi masa lapang dan ingin 'berseronok' melepaskan tekanan bersama rakan rakan setelah seharian di bilik kuliah atau di makmal. Pastinya tentu ada yang telah jelas dan faham benar mengapa mereka beraktiviti. Terutamanya di kalangan pimpinan persatuan, JAKSA dan sebagainya.

Begitu juga, ramai pelajar yang tidak dapat 'menangkap' dan melihat betapa pengurusan UKM sudah melakukan tranformasi dengan meletakkan aktiviti pelajar sebagai sesuatu yang sangat penting. Bayangkan UKM adalah satu satunya IPTA di negara ini yang menawarkan 8 kredit untuk aktiviti pelajar. Sedangkan rata rata IPTA lain sekadar menawarkan 2 hingga 6 kredit sahaja.

Malah di UKM, pembelajaran berasaskan minat dan  kecenderungan pelajar diutamakan sehingga pembelajaran berasaskan Kontrak pembelajaran dijadikan sebagai asas pembelajaran berpusatkan kepada pelajar. Maknanya pelajar yang memilih, merancang, melaksanakan dan menentukan apa yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran ini.

Sepanjang bertemu dan berbincang dengan pelajar, saya cenderung melihat mereka seperti 'terperangkap' dengan cara yang agak salah di dalam menterjemahkan aktiviti berkredit berasaskan kontrak pembelajaran.  Mereka seperti tergesa tergesa untuk melengkapkan 8 kredit tanpa menghiraukan sangat soal hasil pembelajaran. Saya sudah beberapa kali menulis hal ini pada masa lalau dalam blog ini dan sebaiknya tidak lagi mengulangi untuk kali ini. Intipati yang harus difahami oleh pelajar ialah fokusnya bukan kontrak pembelajaran tetapi mencapai hasil pembelajaran.

Kali ini biar saya utarakan isu yang berkaitan aktiviti juga tetapi bersifat untuk masa depan. Jika terus diulang ulang tentang isu kontrak pembelajaran, kita pasti tidak akan ke hadapan dengan cepat terutamanya dalam usaha bergerak bersama dalam tranformasi UKM. Izinkan kali ini saya berdiskusi soal aktiviti berimpak tinggi.

Apakah aktiviti pelajar yang berimpak tinggi?

Pada tahun lepas, saya pernah memberikan ceramah saya pada semua felo di Port Dickson tentang konsep dan bentuk aktiviti berimpak tinggi. Dalam sesi tersebut, saya dapat menangkap secara intuitif bahawa masih ramai juga rakan rakan felo yang agak kurang jelas maksud serta bentuk aktiviti berimpak tinggi (high impact activities). Bunyinya memanglah agak sedap di dengar tetapi tanpa kefahaman yang mendalam, usaha untuk menjayakannya pasti akan menemui kegagalan.

Secara umum aktiviti impak tinggi membawa maksud selepas sesuatu aktiviti di lakukan oleh pelajar kesannya mestilah berjaya meningkatkan sekurang kurang satu dari tiga komponen di bawah. Jika sesuatu aktiviti berjaya meningkatkan ketiga tiga komponen di bawah sekaligus, maka itulah aktiviti paling tinggi impaknya.

a. Meningkatkan keperibadian pelajar yang bermaksud meningkatkan empat perkara berikut;
      - kemahiran insaniah (komunikasi, kerja sepasukan, membuat keputusan etc)
      - akhlak dan moral (kerohanian, amanah, bantu membantu etc)
      - jatidiri kebangsaan (Bahasa Melayu, sejarah bangsa, toleransi, perpaduan, memahani interbudaya)
      - kebolehpasaran (bahasa inggeris, hubungan industri etc)

b. Meningkatkan Citra UKM
     - mempromosi imej universiti sebagai sebuah universiti berstatus kebangsaan
     - kecemerlangan dalam semua bentuk pertandingan dalam dan luar negara
     - pembinaan rasa sayang pada UKM dan program alumni.

c. Meningkatkan aktiviti yang menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat kampus, masyarakat dalam dan luar negara.
    - Program khidmat masyarakat secara konsisten berasaskan bidang yang dipelajari di UKM.
    - Mengerakkan Kesukarelawanan secara segera bila diperlukan dalam dan luar negara (e.g bencana)

Bagi setiap komponen ini ada rubrik (e.g: skala pencapaian 1-10) yang harus dibina. Setahu saya ini belum ada pada di UKM  kecuali rubrik bahagian Kemahiran Insaniah (hanya salah satu dalam komponen keperibadian pelajar). Tanpa rubrik tidak mungkin kita dapat membuat penilaiaan pencapaian para pelajar UKM.

Di mana kita?

Saya yakin kita masih ada banyak ruang untuk penambahbaikan di dalam menguruskan aktiviti yang berimpak tinggi. Secara kasar pada saya kita baru mencapai 1/3 daripada keseluruhan konsep aktiviti berimpak tinggi. Aktiviti berimpak tinggi memerlukan satu dasar yang jelas, juga penyediaan perancangan strategik yang di kongsi bersama antara pengurusan universiti, kepengetuaan dan kedekanan, tenaga pengajar, pemimpin pelajar dan juga seluruh warga pelajar.