14 January, 2015

KAUM, PERKAUMAN DAN PEMERKAUMAN.... Pengalaman Malaysia.

(1) Dalam kerjaya saya, saya berpeluang meneliti tentang hubungan etnik di Malaysia. Tentang bagaimana hubungan ini terbentuk, berkembang dan berhadapan dengan cabaran dan ujian. Malaysia telah, sedang dan akan sentiasa diuji dalam hal ini. Dulu, kini dan juga pada masa akan datang. Hubungan etnik di Malaysia adalah antara fenomena kemasyakatan yang komplek di dunia. Ibarat satu makanan yang di dalam punya terlalu banyak ramuan. Sehingga kita sukar untuk memisahkan setiap satu ramuan tersebut. Inilah Malaysia, sebuah negara ramuan majmuk dalam bentuk dan rasanya yang tersendiri. dan sehingga kini, kita masih mampu bertahan.. soalnya sampai bila?
Biar saya permudahkan. 
(2) Era sebelum dan semasa kerajaan Kesultanan Melaka, tidak ada istilah orang Cina dan India. Tidak juga ada istilah orang Arab atau yang lain. Yang ada ketika itu ialah istilah Melayu berasakan suku suku etnik. Ada Melayu Banjar. Melayu Bugis, Melayu Siak, Mandailing, Sumatera, Melaka,Kedah, Johor, Jawa dan sebagainya. 
(3) Manakala yang datang dari negara China pula di panggil orang Canton, Kwantung, Peking, Hainan dan Hakka. Yang datang dari negara India dipanggil orang Goa, Ceylon, Tamil Nadu dan sebagainya. Ada juga yang datang dari Burma, Parsi dan Nepal. Istilah suku atau etnik diambil dari mana asalnya asal mereka. Belum wujud istilah kaum ketika itu.
(4) Bila British menjajah dan mentadbir negeri-negeri yang asalnya diperintah oleh etnik Melayu (Melayu Kedah, Melaka, Johor, Pahang etc), mereka mula perkenalkan istilah ras/kaum Melayu, Cina dan India mengikut fahaman mereka. Stamford Raffles adalah perancangnya. Kuasa Inggeris secara jelas mula membezakan kaum kaum melalui dokumen rasmi banci penduduk, dokumen undang-undang dan surat kuasa mereka, siapa itu Melayu, Cina dan India berasaskan dari mana asal mereka, bahasa, agama dan budaya mereka. 
(5) Maka istilah dan kategori KAUM mula wujud semasa penjajahan Inggeris. Berasaskan kategori kaum inilah kemudiannya Inggeris mendaftarkan dan merekodkan nama nama sekolah Melayu, Cina dan Tamil di negara ini. Begitu juga diiktiraf rumah ibadat secara kaum identiti mereka dan diiktirafkan agama agama mereka. Melayu-Islam, Cina-Buddha dan India-Hindu. Dengan ini istilah KAUM (individu) berkembang menjadi proses PERKAUMAN.
(6) Bila Tanah Melayu mula mencapai kemerdekaan, lalu dibina dasar dasar yang secara jelas mengenalpasti kaum dan mengiktiraf perkauman ini. Sekolah vernakular diiktiraf sebagai sekolah Cina untuk kaum Cina, sekolah Tamil untuk kaum India dan sekolah Melayu untuk kaum Melayu. Inilah bentuk PEMERKAUMAN (institusi) yang paling awal terbentuk di negara ini. 
(7) Pemerkauman bermaksud secara rasmi diiktiraf dan diwujudkan institusi untuk membina dan mengukuhkan identiti kaum tertentu secara eksklusif. Misalnya, diwujudkan identiti BUMIPUTERA-BUKAN BUMIPUTERA. Ini juga adalah satu proses pemerkauman di mana kaum kaum telah dikategorikan dan diinstitusikan melalui DEB.
(8) Hari ini, fenomena pemerkauman telah dikembangkan. Misalnya, apabila ada kajian akademik menunjukkan ada syarikat bukan Melayu dilaporkan tidak mahu menerima graduan Melayu. Atau ada syarikat Melayu yang tidak mahu menerima graduan bukan Melayu. Ini juga adalah satu bentuk pemerkauman. Tetapi jika ada keadaan bukan Melayu tidak berminat dengan kerja polis atau tentera, itu bukan satu pemerkauman. Kerana semua kaum digalakkan untuk sertai, cuma jika tidak berminat itu adalah pilihan individu.
(9) Apakah pemerkauman sesuatu yang negatif? Tidak juga. Misalnya apabila JHEOA ditubuhkan untuk menjaga kebajikan masyarakat orang asli, itu juga satu proses pemerkauman, yang positif. Apabila orang Melayu-bumiputera yang miskin (pada 1970 hanya ada ekuiti 2% dan orang Cina kuasai 60% kekayaan negara), dan diperkenalkan DEB untuk membantu mereka, ini adalah satu proses afirmatif (juga pemerkauman yang posiitif) dan perlu di lakukan. Tetapi jika Melayu atau Cina yang kaya dibantu melalui DEB, istilah affirmatif dan pemerkauaman positif sudah tidak terpakai lagi. 
(10) Bagi Malaysia yang ingin maju selepas 2020, apakah isu kaum, perkauman dan pemerkauman ini akan terus membelenggu masyarakat kita? Saya fikir.. ya, ia akan terus wujud dan membelenggu minda kita.

BILA PENDIDIKAN TANPA ROH...(1) Sebagai satu pengetahuan, bila saya semak sebenarnya semakin banyak Fakulti Pendidikan dan Pusat Latihan guru di negara ini sudah tidak lagi mengajarkan kursus falsafah pendidikan. Ada dua sebab mengapa keadaan ini berlaku. Pertama, pemikir pendidikan yang lepas (1970an) telah membuat pemisahan antara falsafah ilmu pendidikan barat dan falsafah pendidikan Islam. Akhirnya sekitar 1982, aliran pendidikan Islam telah menang dan semua prinsip pendidikan dihalakan kepada pembentukan falsafah pendidikan yang diasaskan pada falsafah pendidikan Islam. maka kita perkenalkan KBSR dan KBSM. 
(2) Yang paling jelas, para pemikir ini telah membina falsafah pendidikan negara yang bersepadu dengan pemikiran dan falsafah Islam. Ini langkah yang baik, selari dengan konsep yang digagaskan dalam perlembagaan dan Rukunegara. Malangnya hanya di atas kertas dokumen rasmi sahaja. Dalam perlaksanaan di sekolah, semua kesepaduan ini telah dipinggirkan. Saya tidak pernah mendengar guru sains atau matematik yang bersungguh sungguh menyepadukan fenomena sains dalam kerangka falsafah Islam sepenuhnya, kecuali diselitkan di sana sini dalam pengajaran bila diperlukan (ditempelkan).
(3) Sebab kedua mengapa ilmu falsafah pendidikan tidak diajarkan ialah bila pengubal kurikulum pendidikan ketika itu telah mempunyai andaian ilmu faslafah pendidikan adalah sesuatu yang tidak kritikal untuk diajarkan pada para guru pelatih. Mereka (pengubal kurikulum) ketika itu 'dihambat pesona' dengan 'kemasukan' ilmu ilmu baru pendidikan dalam latihan guru. Ilmu ICT, pedagogi terkini serta program 'top down' (RIMUP,KBKK etc) telah mengambil tempat dalam senarai kursus latihan guru termasuk di fakulti pendidikan sehingga ilmu ilmu asas pendidikan khususnya ilmu falsafah pendidikan dipinggirkan.
(4) Apa kesannya bila guru yang dilatih tidak mempunyai ilmu falsafah pendidikan? Yang paling ketara mereka menjadi guru 'setengah masak'. Guru yang tidak ada asas dalam pembentukan pemikiran 'apa itu pendidikan (proses dan matlamat)?". Tanpa ilmu falsafah pendidikan mereka kemudian menjadi guru-guru 'robot' yang tidak perlu berfikir dan merasai apa itu pendidikan? Mereka menjadi guru yang wujud pada jasad tetapi kurang pada rohnya. Guru yang mahir membuat rancangan pengajaran tetapi terlupa potensi pelajar. Guru yang cekap dengan komputer dan LCD tetapi terlupa tentang interaksi, motivasi serta sokongan tanpa syarat pada pelajar. (Bukan semua tetapi kebanyakanya begitulah)
(5) Cuba tanya diri anda sendiri, jika anda seorang guru, apakah yang menyebabkan anda sayang dan cinta pada kerjaya anda sebagai guru? Betul atau tidak, kasih sayang itu sebenarnya datang apabila anda sendiri yang mula berfikir tentang "mengapa saya ingin menjadi guru?, bermula bila anda berfikir "apa pentingnya pendidikan untuk anak anak didik saya", bila anda mula bertanya pada diri sendiri "tentang masa depan, potensi, peluang dan perkembangan anak anak yang anda ajar setiap hari? Ini semua adalah ruanga falsafah pendidikan, tetapi kerana anda tidak dilatih dalam latihan guru, pemikiran falsafah pendidikan anda menjadi umum dan tidak terbentuk dalam kerangka falsafah pendidikan yang sebenar.
(6) Kerana tidak diajarkan tentang falsafah pendidikan, anda tidak tahu apa maknanya idealisme, pragmatisme, rekontstruknisme, strukturalisme, fungsionalisme dan sebagainya yang mendasari pemikiran falsafah pendidikan. Anda tidak sedar sebenarnya apa yang sedang anda fikirkan telah difikirkan oleh pemikir falsafah pendidikan ratusan tahun lalu di tempat lain. Sudah wujud berbagai aliran pemikiran yang jika dipelajari semasa kursus latihan guru akan menjelaskan semua pertanyaan 'falsafah' anda tadi. Anda pasti akan lebih tenteram bila tahu jawapan kepada persoalan ini, sebelum melangkah dalam kerjaya anda sebagai guru.
(7) Apa akibatnya bila tidak berpeluang belajar falsafah pendidikan? Yang pertama tamanya, anda sendirimula tidak selesa bila terlalu banyak perubahan berlaku dalam sistem pendidikan. Anda anggap perubahan sesuatu yang menyusahkan. Anda juga mungkin tidak selesa bila mendapat pelajar yang kurang prestasi akademik mereka, malah anda juga mungkin tidak gembira mendapat pelajar yang nakal. Isyarat ketidakselesaan ini disebabkan anda tidak ada pengetahuan dan maklumat falsafah pendidikan, yang jika ada, pasti akan membentuk kepercayaan anda "apakah itu pendidikan?.
(8) Sebab itu hari ini, bila guru pukul pelajar secara zalim, kita jadi hairan. Bila ada guru ambil mudah masalah pembelajaran pelajar kita jadi marah. Bila ada pengurusan sekolah yang membeza bezakan pelajar kita jadi bimbang dan kecewa. Mereka ini sebenarnya tidak ada lagi kepercayaan pada konsep pendidikan yang murni. Yang dimulakan kemurnian itu sebenarnya dari dalam ilmu falsafah pendidikan.
(10) Jika ingin dibangunkan kecemerlangan guru di negara ini, pada saya yang pertamanya ilmu falsafah pendidikan ini mestilah dikembangkan semula di fakulti, IPG dan semua pusat latihan pendidikan. Pada saya, tanpa ilmu falsafah pendidikan yang menjadi asas pemikiran pendidikan, sukar guru guru kita membina kerjaya pendidikan yang mempunyai roh dan kekal sentiasa insan sifatnya.... Anda boleh saja berbeza pandangan dengan saya.....apa salahnya..

Pendidikan Islam...

Dalam satu kajian yg pernah dijalankan oleh Prof Emeritus Dr Isahak Haron (UPSI) didapati 80% pelajar sekolah tidak memahami surah AlFatihah. Sebahagian dari mereka sekadar menghafal tanpa memahami maksud surah tersebut. 
Jika surah besar seperti al Fatihah tidak dikuasai, apatah lagi surah surah lazim yang lain. Dan tentunya jauh sekali untuk mereka memahami ayat ayat al quran yang lain. 
Pada saya ini bukan salah pelajar, ini adalah kesilapan besar para pengubal kurikulum pendidikan Islam di negara kita. Jika kita mahu berterus terang itulah jawapannya.
Sejak begitu lama kita di didik membaca al quran bagi tujuan mendapatkan ganjaran pahala. Pahala maksudnya akhirat. Maka kita sejak dulu diberikan ilmu membaca al quran dengan bacaan yang betul, malah dianjurkan supaya menghafal surah surah al quran. Lagi banyak di baca seharian, lagi baik, lagi banyak pahalanya, lagi banyak dihafal itu paling baik. 
Saya setuju ini amalan yang mulia dan baik. Mesti diteruskan untuk mendapat ganjaran pahala dan bekalan masing masing di akhirat kelak.
Cuma ada satu lagi sisi penting tujuan ayat ayat al quran di turunkan yang sering dilupakan dalam sistem pendidikan Islam kita. Iaitu mengkaji Al quran untuk panduan hidup di dunia. 
Ini jelas tidak diberikan perhatian dalam kurikulum pendidikan Islam kita. Yang diberikan brrsifat harfiah .. Apa yang boleh dan apa yang tidak. Sekadar tentang haram, harus, makruh, sunat, wajib...atas perkara perkara yang mutlak. Al Quran mesti digunakan sebagai memberikan kefahaman dalam menjalani kehidupan.
Apa maksudnya? Ayat ayat Al quran diturunkan sebagai panduan bagaimana untuk kita hidup di dunia. Untuk itu al quran mestilah di baca, difahami bacaan itu, diulas dan di kaji secara bersungguh sungguh dan seterusnya dikaitkan dengan kehidupan di dunia sebagai panduan hidup. 
Menghafal sahaja akan mendapat pahala, tetapi menghafal tanpa memahami akan mengurangkan satu daripada tujuan al quran diturunkan sebagai panduan hidup.
Di Tanah Melayu, sejak dulu sekolah kebangsaan mengajarkan ilmu al quran tanpa mementingkan soal pengkajian al Quran. 
Manakala pengajian al quran di sekolah pondok dibataskan pada pengajian agama. Ilmu Al Al quran tidak dikaji dan dikaitkan dengan ekonomi semasa, politik mahupuj undamg undang semasa. Itu di sekolah pondok. 
Di sekolah kebangsaan pula, ilmu matetatik, ekonomi, bahasa, sains dan sebagainya tidak dikaitkan dengan Al Quran sepenuhnya.
Ketika dulu, di saat masyarakat Melayu masih homogenous, tidak banyak isu timbul. Tetapi hari ini jika Islam ingin dipastikan kukuh dalam anak anak kita, cara pendidikan berasaskan hafalan mestillah dikembangkan kepada pengkajian al quran. 
Bagaimana anak kita mahu berhadapan dengan gerakan Syiah, ajaran sesat, fahaman liberalisme, pluralisme dan pelbagai perspektif baru ilmu sesat yang dibawa arus globalisasi? Bagaimana dan dengan apa semua ini mampu di tapis dan di tepis?
Tanpa ilmu pengajian Al quran, anak anao kita mungkin tidak dapat membezakan agamawan yang asli dan tiruan, ustaz betul dan ustaz tiruan. Silap langkah, kita mungkin menempuh kesesatan dalam beragama.
Sekadar menghafal al quran ( walaupun sangat baik), mampukah anak anak ini berhadapan dengak semua ideologi baru ini? Saya yakin sukar sekali untuk mereka.
Sebab itu pengajian al quran sebagai panduan hidup mestilah di mulakan sekarang. Bukan setelah semuanya terlambat.

Sekolah Kita Bukan Wajah Kita?

Semakin ramai pelajar Tiong Hua tidak mendaftar ke SRJKC? Ke mana agaknya mereka bersekolah? Ke sekolah Kebangsaan kah?
Anda tahu ke mana? Data pendaftaran sekolah menunjukkan semakin ramai anak anak Tiong Hua ke sekolah antarabangsa.
Dulu sebelum 2006, sekolah antarabangsa hanya untuk para ekspetriat sahaja. Pelajar warganegara Malaysia hanya dibenarkan atas syarat menyambung pelajaran jika mereka pulang dari negara luar yang ada kurikulum yang sama di sekolah antarabangsa. Misalnya ibubapa balik dari belajar PhD, anak yang belajar di sekolah UK boleh terus sambung di sekolah antarabangsa di negara ini. 
Mulai 2006, KPM telah membuat kejutan dasar buka pintu untuk pelajar tempatan masuk ke sekolah antrabangsa dengan mensyaratkan kuota pengambilan pelajar antarabangsa 60% dan pelajar tempatan 40%. 
Ini berikutan desakan para ibubapa (kelas elit yang pandang rendah sekolah kebangsaan ) yang ingin anak mereka belajar di sekolah antarabangsa. 
Banyak pandangan jujur yang melihat kebenaran KPM ini tidak sesuai kerana sistem pendidikan sekolah antarabangsa yang didapati tidak menitikberatkan soal pembinaan nilai dan jatidiri kebangsaan. 
Malangnya pandangan ini tidak cukup kuat untuk menandingi desakan kumpulan elit sekolah antarabangsa untuk mengubah keinginan KPM.
Selepas 12 Okt 2011, KPM membuat kejutan baru sekali lagi. Dasar lebih terbuka. Kali ini tiada lagi kuota 60-40 digunakan. Ini hasil desakan politik masyarkat Tiong Hua dan di sokong penguasa melayu elit. Matematiknya mudah, untuk selamatkan perniagaan sekolah antarabangsa yang tinggi kos operasinya. Setakat mengharapkan yuran pelajar asing, pasti tidak akan menguntungkan.
Dasar ini secara langsung telah membenarkan mana mana pelajar tempatan boleh mendaftar untuk belajar di sekolah antarabangsa tanpa had lagi. 
Bilangan Sekolah antarabangsa bertambah mendadak dari 86 buah pada 2011 menjadi 125 buah selepas itu. Dan sedang bertambah. Ini menjadi satu perniagaan yang sangat sangat menguntungkan. 
Sebagai 'gula gula', pihak pengurusan sekolah antarabangsa bersetuju menerima kurikulum sejarah Malaysia, pendidikan Islam dan Moral di dalam amalan sekolah mereka untuk pelajar tempatan. Asalkan mereka dibenarkan menjalankan perniagaan sekolah antarabangsa (yang aebenarnya sekolah persendirian swasta). 
Di beberapa sekolah antarabangsa, budaya sekolah antarabangsa sudah berubah menjadi sekolah budaya Tiong Hua kelas atasan.
Yuran untuk sekolah antarabangsa antara 25k hingga 65k setahun. Mana mana ibubapa yang mampu, boleh daftar anak anak mereka. Tidak ada had lagi. Inilah kebebasan sistem pendidikan di negara ini. 
Di Singapura, anak anak tempatan tidak dibenarkan ke sekolah antarabangsa. Sekolah antarabangsa hanya untuk ekspetariat yang menetap sementara di Singpura. Mereka tegas dalam hal ini. Malaysia?
Apa kesannya sekolah antarabangsa pada anak anak kita? Jika anda sebagai ayah dan jika anda mampu, apakah anda tidak ingin hantar anak anda ke sekolah antarabangsa? Kemudahan pembelajaran di sana jauh lebih baik dari sekolah kebangsaan!!
Soalan yang lebih besar, apakah pula akan jadi kepada pembentukan struktur masyarakat? Jika dulu sekolah vernakular memisahkan Melayu , Cina dan India, sekarang sekolah antarabangsa memisahkan yang kaya dan yang miskin...
Tapi dalam dunia serba mencabar pada hari ini, jawab paling jujur ialah "ada aku kisah"

PPSMI?

Saya hormati pejuang bahasa Melayu. Tetapi dalam keadaan sekarang, saya memilih untuk lebih utamakan masa depan bangsa Melayu. 
Dalam persekitaran dunia hari ini,menguasai bahasa Inggeris akan menjadi asas kepada survival ekonomi bangsa Melayu. Tanpa kuasa ekonomi, sedikit demi sedikit kuasa politik Melayu juga akan merosot. 
Sejak merdeka, teori ini terpakai. Lebih 57 tahun merdeka, semakin bangsa Melayu lemah kuasa ekonomi, semakin lemah kuasa politik mereka. 
Untuk kembali kukuh dalam politik, selain penyatuan Melayu, bangsa Melayu juga kena kukuhkan kuasa ekonomi mereka, dan jalannya ialah dengan seluruh anak anak orang Melayu kena kuasai bahasa ekonomi iaitu bahasa Inggeris. 
Hari ini puluhan ribu graduan Melayu tidak bekerja, menurut kajian salah satu sebabnya hanya kerana mereka tidak kuasai bahasa Inggeris. Ribuan peniaga Melayu tidak boleh kembangkan perniagaan kecil mereka lebih besar di luar negara atau luar kepompong pengguna Melayu, juga kerana mereka tidak mampu kuasai bahasa Inggeris. Ini fenomena hari ini. Anda boleh terus berdebat tentang betulkah akan hal ini. Tetapi saya sudah menyakini seriusnya fenomena ini.
Timbul soalan, bagaimana bangsa Jepun boleh berjaya tanpa bahasa Inggeris? Bagaimana bangsa Korea boleh berjaya tanpa bahasa Inggeris? 
Jawabnya, sebab kuasa politik orang Jepun dan orang Korea kuat. Mereka mampu pastikan hanya bahasa Jepun dan bahasa Korea sahaja digunakan di negara mereka. Pada mereka, Bahasa Inggeris adalah bahasa asing dan bukan bahasa utama mahupun bahasa kedua. Sesiapa juga di Jepun kena kuasai bahasa Jepun. Di Perancis dan German juga begitu. 
Itupun sekarang pemimpin mereka sudah buka pintu untuk anak anak bangsa mereka kuasai bahasa Inggeris. Di China, trend ini malah lebih hebat.
Kita sebuah negara majmuk di mana kuasa orang Melayu tidak kuat. Ini fakta. jangan percaya setakat slogan dan laungan sahaja. Bunyi mungkin kuat tetapi faktanya? Walaupun disebut dalam Perlembagaan tentang kedudukan bahasa Melayu, kita ada Akta bahasa 1967, ada pula UKM sebagai universiti pendaulat bahasa Melayu, pemimpin politik Melayu harus bertolak ansur dengan pemimpin bukan Melayu dan juga kuasa asing yang kuasai ekonomi negara sejak merdeka. 
Pemimpin bangsa Melayu tidak boleh buat apa apa kerana kuasa ekonomi negara ini bukan milik Melayu. Bahasa Melayu sudah menjadi satu 'trade off' atau bahasa lembutnya satu tolak ansur yang telah dijalankan sejak merdeka. 
Kalua nak bandingkan, ambil negara majmuk yang pribumi hanya 50% sahaja sebagai bandingan. Itu baru adil. Jadi janganlah gunakan Jepun atau Korea sebagai bandingan. itu tidak adil.
Dalam keadaan kuasa Melayu yang tidak kuat, mana lebih penting dan perlu di dahulukan? Antara bahasa Melayu atau masa depan bangsa Melayu?
Saya terpaksa pilih masa depan Melayu dan saya tidak mahu beremosi lagi tentang kata pujangga "bahasa jiwa bangsa"
Pada saya, kuat bangsa, kuatlah bahasa...tidak lagi sebaliknya.