21 December, 2011

Bagaimana Pelajar UKM Memilih Aktiviti Ko-Kurikulum?

Penyelidikan di bawah geran KPT (2009-2012) memberikan saya peluang mendekati isu ko-kurikulum di kalangan pelajar IPTA. Bagaimana pelajar di IPTA memilih aktiviti ko-ko mereka? Apakah asas asas yang digunakan oleh pelajar di dalam membuat pilihan? dan apakah pilihan mereka tepat dan selari dengan keperluan membangunkan soft skills yang diharapkan oleh pihak majikan?

Pelajar di IPTA khususnya di UKM mempunyai ruang yang sangat luas untuk melibatkan diri dalam kegiatan ko-kurikulum. Terdapat 197 buah persatuan pelajar, 12 Jaksa Kolej dan beberapa urusetia yang ditubuhkan di UKM, memberi peluang untuk pelajar UKM bergiat aktif sesuai dengan keperluan pelajar.

Justeru, kita dapat lihat pada setiap tahun jumlah aktiviti pelajar semakin lama semakin meningkat. Jika tahun lalu jumlahnya mencecah 700 aktiviti yang diluluskan untuk tahun 2011, jumlahnya telah menjangkau 830 projek kesemuanya. Apakah maknanya semua ini pada pembangunan pelajar?

Secara umum, kajian yang telah dijalankan oleh saya dan rakan rakan daripada beberapa buah IPTA lain (UUM, UPSI dan UPM ) menunjukkan bahawa ada beberapa perkara yang kelihatannya seperti tidak kena dengan cara pelajar IPTA memilih aktiviti mereka untuk disesuaikan dengan keperluan mereka. Misalnya,
 1. Pelajar didapati lebih cenderung memilih aktiviti yang mudah dan mereka tidak bersedia menerima cabaran yang tinggi di dalam penganjuran aktiviti. Misalnya ada pelajar cenderung memilih aktiviti hari keluarga kolej berbanding khidmat masyarakat atau program kesenian yang memerlukan mereka membuat persembahan, aktif sebagai atlit sukan atau peserta perdebatan atau pidato. 
 2. Pelajar lebih cenderung untuk menganjurkan program sebagaimana pelajar sebelumnya dan meninggalkan aspek inovasi dalam idea penganjuran sebagai sesuatu yang penting.
 3. Program keusahawanan 'hands on' antara aktiviti ko-ko yang paling tidak digemari oleh pelajar. Di UKM juga telah menunjukkan trend yang sama. Jumlah aktiviti di mana pelajar terlibat sebagai peniaga atau usahawan sangat kecil bilangannya berbanding program yang lain.
 4. Program bahasa Inggeris adalah aktiviti yang paling kurang mendapat sambutan di kalangan pelajar khususnya pelajar bumiputera walaupun mereka sedar penguasaan komunikasi bahasa Inggeris adalah sangat penting.
 5. Pelajar lebih bersedia untuk berko-kurikulum dalam ruang yang sedia ada. Mereka lebih suka bersama rakan yang telah mereka kenali, bersama kumpulan pengajian/fakulti/kolej yang sama. Kurang interaksi inter fakulti/kolej berlaku di dlama penganjuran aktiviti ko-ko.
 6. Segresasi kaum antara Melayu, Cina dan India sangat ketara di dalam penganjuran ko-kurikulum di IPTA. 
 7. Pelajar Melayu di dapati cenderung memonopoli persatuan fakulti, anak negeri dan kolej. Manakala trend yang sama di semua IPTA yang menunjukkan pelajar Cina akan memonopoli persatuan AIESEC, Bulan Sabit Merah dan persatuan yang lebih dominan dengan penggunaan bahasa Inggeris.
 8. Kebanyakan pelajar tidak pasti mengapa mereka memilih sesuatu ko-kurikulum, kecuali atas sebab personel (kawan, mudah, tenaga pengajar yang dikatakan mesra pelajar). 
 9. Pelajar juga didapati tidak mempunyai tahap pemilihan aktiviti ko-kurikulum yang berkualiti. Misalnya mereka tidak cenderung memilih aktiviti perucapan umum seperti debat, pidato atau forum walaupun mereka sedar aktiviti itu penting untuk meningkatkan kemahiran komunikasi. 
 10. Tidak ada sistem pengesanan yang awal yang dapat mengukur keupayaan softskills seseorang pelajar sebelum mereka memilih apakah persatuan/aktiviti yang ingin mereka sertai.
 11. Amalan refleksi merupakan aktiviti yang paling kurang dilakukan oleh pelajar di dalam ko kurikulum sedangkan amalan ini adalah satu proses yang penting di dalam meningkatkan kualiti pelajar.
Kajian ini tidak terhenti di sini sahaja. Banyak lagi dapatan yang diperolehi. Terdapat juga beberapa cadangan yang difikirkan sesuai untuk dilaksanakan. Misalnya adalah lebih baik seseorang pelajar diberikan peluang pada peringkat awal untuk memilih aktiviti apakah yang paling diminati untuk dijadikan ko-kurikulum masing masing. Selepas itu, pelajar tersebut diberikan peluang untuk meneruskan aktivitinya yang mereka telah pilih dari tahun ke tahun dengan pemantauan atau mentoran oleh pegawai yang telah dilantik. Sepanjang aktiviti tersebut, elemen softskills diterapkan secara berterusan.

Selagi pelajar tidak pasti apakah sebab utama mereka memilih sesuatu aktiviti ko-kurikulum, selagi itulah matlamat asal ko kurikulum yang dilaksanakan di peringakta IPTA tidak akan berjaya sepenuhnya.