13 July, 2013

Mengapa Sistem Pendidikan Kita Masih Belum Cemerlang di Mata Dunia?

Sweden diiktiraf sebagai negara yang paling berjaya membangunkan sistem pendidikan rendah dan menengah. Malah hampir semua negara scadinavia berada di kedudukan 10 buah negara terbaik di dunia dalam melaksanakan pendidikan rendah dan menengah. Singapura di tangga kedua. Malaysia belum berada di kalangan 10 buah negara terbaik dunia. Kita di tangga ke 21 pada tahun 2011-12. 

Apa masalahnya  pendidikan kitasehingga  tidak boleh berada di kalangan 10 negara terbaik di dunia? tentunya banyak tetapi ada tiga yang utama ialah:

1. Saiz kelas kita terlalu besar sehingga tumpuan guru terlalu mencapah. Fokus pelajar juga kurang. Bayangkan kelas kita memiliki jumlah pelajar antara 40 hingga 50 orang pelajar. Nisbah optima ialah 1 guru: 25 pelajar. 
Kita tahu keadaan kelas yang panas, padat dan tidak kondusif akan menyebabkan proses pengajaran dan pembelajaran tidak dapat dijayakan sepenuhnya. Sekolah SBP dan berstatus premier pula diberikan kemudahan yg sangat baik. Tetapi kemasukan ke sekolah sebegini sangat terhad. Tidak hairanlah 10 sekolah terbaik SPM tahun lalu datangnya dari sekolah sekolah sebegini.

2. Beban guru yang melampaui keupayaan mereka. Walaupun guru dikatakan sudah dikurangkan beban tugas mereka, hakikatnya beban guru masih dilambakkan dengan kerja kerja bukan pengajaran dan pembelajaran. PBS misalnya menyebabkan motivasi kerja guru menurun kerana terpaksa menggunakan masa di luar waktu sekolah menyiapkan laporan para pelajarnya. Begitu juga dengan tugasan ko kurikulum yang dilihat kertelaluan akibat budaya para pengetua mengejar atau cuba mengukuhkan gelaran pengetua cemerlang mereka.

3. Banyak kajian menunjukkan kegagalan pelajar di peringkat menengah berpunca kelemahan mereka di peringkat rendah di dalam menguasai asas asas disiplin. Misalnya kelemahan asas di dalam membaca, menulis dan mengira. Masih ramai pelajar yang gagal menguasai konsep asas matematik, bahasa melayu, bahasa Inggeris, begitu juga dengan kemahiran membaca dan menulis. Mereka tetap naik kelas dan akhirnya menyambung pelajaran diperingkat sekolah menengah. Intervensi, pemulihan pembelajaran dan proses pengayaan kemahiran asas 3M bukan sesuatu yang siknifikan dalam sistem pendidikan kita. Guru tidak dilatih secara intensif untuk hal hal sebegini. 


4.Tidak hairan jika selepas 11 tahun belajar Bahasa Inggeris masih ramai mahasiswa yang gagal membina satu ayat yang lengkap dalam bahasa tersebut. Begitu juga ramai kalangan pelajar bukan Melayu masih gagal menguasai bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan dengan baik. Masih ramai juga pelajar muslim yang tidak berupaya membaca Al Quran dengan baik. Malah kita tidak terkejut jika masih banyak yang pelajar muslim yang gagal membaca Al Fatihah dengan sempurna biar pun sudah lama menamatkan pendidikan formal mereka.