27 April, 2012

IZISH Bangunkan Unit Pembangunan Insaniah (UPIN)

 UPIN@IZISH
Minggu ini IZISH telah mula membuka pintu Unit Pembangunan Insaniah (UPIN) untuk para pelajarnya. Terletak di lobi kolej, unit ini merupakan yang pertama seumpamanya di kalangan kolej kolej UKM. UPIN mempunyai dwifungsi utama. Pertama sebagai pejabat felo Kolej Antarabangsa Ibu Zain.  Kedua, sebagai ''one stop center" kepada semua urusan pembangunan pelajar di IZISH.

Sebagai pejabat felo, unit ini mempunyai sistem file penganjuran projek, sistem file profil pelajar IZISH, sistem file pengiktirafan dan anugerah, sistem file rekod peraturan/ tatatertib dan unit ini turut menyediakan semua borang yang berkaitan dengan penganjuran aktiviti pelajar.

Sebagai 'one stop center' pula unit ini menyediakan perkhidmatan bimbingan penganjuran projek kepada semua pelajar, bimbingan kontrak pembelajaran (LC) dan sebagainya.

Penubuhan UPIN ini secara langsung memenuhi Pelan Strategik IZISH 2011-2013 khususnya berkaitan teras kedua: pembangunan pelajar IZISH. Bagi menjayakan usaha ini, unit ini juga telah dilengkapkan beberapa komputer untuk digunakan oleh pelajar bagi Sistem Pembangunan Insaniah (SPI). Turut disediakan scanner dan printer untuk tujuan pelajar merekodkan aktiviti mereka dalam sistem SPI. Unit ini juga menyediakan ruang rujukan (sudut sumber) penganjuran projek, di mana semua laporan dan rekod projek projek terdahulu yang berkualiti dipamerkan untuk dirujuk oleh para pelajar IZISH.

Semoga UPIN akan meningkatkan lagi usaha memperkasakan kemahiran insaniah pelajar IZISH. Terima kasih rakan rakan di pengurusan IZISH dan juga pasukan felo IZISH yang telah bekerja keras.