12 April, 2012

Apa bezanya Penasihat Aktiviti Pelajar dengan Penyelia Pembangunan Pelajar di UKM?

Aktiviti pelajar di UKM sekarang agak unik. UKM satu satunya universiti yang melaksanakan dasar 'student centred' sepenuhnya di dalam ko-kurikulum. Dasar ini dilaksanakan melalui kaedah Kontrak Pembelajaran (Learning Contract). Bagi sesi 2011-2012, kaedah ini sepenuhnya berlaku dalam ko-kurikulum yang menawarkan 8 kredit.

Menarik bila dasar baru ini digabungjalin dengan dasar lama. Misalnya di dalam dasar lama dilantik penasihat projek samada pensyarah ko-kurikulum, pengetua kolej atau felo kolej. Manakala di dalam dasar baru diwujudkan pula jawatan penyelia pelajar. Oleh itu sekarang ini bagi setiap satu projek pelajar yang di luluskan oleh JPPEL dan diiktiraf oleh PAP sebagai projek di bawah LC, pasti akan ada seorang (kadangkala dua orang penasihat projek) dan seorang lagi penyelia projek. Boleh jadi orang yang sama, tetapi mungkin juga orang yang berlainan.

Maka ada pelajar yang keliru apa peranan penasihat projek dan apa pula peranan penyelia pelajar. Andaian awal mereka penasihat projek tentulah kerjanya memberikan bimbingan dan nasihat bagaimana projek itu sepatutnya dilaksanakan. Bermula dari menyediakan proposal, mengadakan mesyuarat agihan kerja, mesyuarat perasmian hinggalah mesyuarat 'post mortem'. Itulah kerja penasihat projek pada pandangan pelajar.

Bila diwujudkan pula jawatan penyelia projek, bagaimana pula beliau memainkan peranannya. Jika beliau memberikan markah, apakah perkara yang harus di nilai? Berasaskan komitmen pelajar kepada kejayaan projek (biasanya memberikan markah kepada pengarah lebih tinggi daripada AJK) atau berasaskan 'progress' softskills yang telah ditunjukkan oleh pelajar (maknanya pemberian gred dinilai setara untuk semua tanpa mengira samada sebagai pengarah atau AJK kecil).

Setiap orang yang terlibat dalam pelaksanaan LC (penyelia dan pelajar), harus sangat sedar bahawa walaupun penganjuran projek penting tetapi ianya tidaklah sepenting memastikan berlakunya 'progress' dalam softskills pelajar. Oleh yang demikian penilaian dalam LC harus jelas dan mempunyai validity bahawa yang dinilai adalah 'softskills progress' dan bukannya komitmen kejayaan projek semata-mata.

Soalnya bagaimana untuk menilai progress jika jumlah pelajar yang harus dinilai berjumlah 50 orang? Bagaimana untuk memastikan gred yang diberikan benar benar mengambarkan progress memang telah berlaku dalam diri pelajar? Apakah setara gred yang diberikan pada seorang pelajar yang mengikuti program A iaitu lawatan sambil belajar setengah hari ke kilang Proton berbanding seorang pelajar yang terlibat berbulan dengan projek B seperti mengumpulkan dana beribu ribu ringgit untuk disumbangkan kepada kumpulan yang memerlukan? Apakah memadai dengan pemberian 2 kredit pada projek A dan 3 kredit bagi projek B?

Menarik bukan.....