03 April, 2012

Tiga Matlamat Utama Tranformasi Aktiviti Pelajar UKM

 1. Sejak di tubuh lebih 45 tahun yang lalu, UKM memang dikenali sebagai universiti yang banyak menganjurkan aktiviti pelajar. Sebagai contoh, dimaklumkan pada sesi ini sahaja sudah lebih 1,000 program dianjurkan oleh pelajar UKM. 
 2. Sejak UKM ditubuhkan juga telah berbagai perubahan berlaku di dalam penganjuran aktiviti pelajar. Sejak dulu hingga sekarang sudah EMPAT fasa tranformasi aktiviti pelajar berlaku secara terancang. 
 3. Fasa pertama aktiviti sebagai aktiviti rekreasi masa senggang. Maknanya aktiviti dilakukan oleh pelajar samada secara individu atau persatuan/kelab sebagai mengisi masa lapang yang terluang secara bermanafaat. Misalnya gotong royong, hari keluarga, lawatan dan sebagainya.
 4. Fasa kedua ( +1991-1998) bila pihak pengurusan UKM bersetuju supaya aktiviti pelajar diiktiraf sebagai ko-kurikulum (ada yang tersalah konsep dengan menyamakannya dengan ko-kurikulum sekolah). Maknanya semua pelajar diwajibkan melibatkan diri di dalam aktiviti ko-kurikulum ini. Ketika ini kegiatan dan aktiviti pelajar memang meriah. Mereak terlibat tetap[i tidak dinilai untuk tujuan penijazahan. ketika itu, di padang, di pusat kebudayaan, di pusanika, di kolej kediaman dan di fakulti sibuk dengan berbagai aktiviti pelajar. Apatah lagi tiada internet, tiada facebook atau twitter yang mengekang pelajar beraktiviti.
 5. Fasa ketiga ( +1998-2009) berlaku bila ko-kurikulum mula dinaiktaraf dengan pemberian kredit. Maka semua aktiviti ko-kurikulum telah distruktur sebagai kursus yang wajib diambil oleh pelajar. Bermula dengan 2 kredit akhirnya bertambah sehinggalah menjadi 8 kredit ko-kurikulum. (UKM adalah IPT yang menwarkan paling banyak kredit untuk ko-kurikulum. Kebanyakan pihak universiti lain menawarkan 2-6 kredit untuk ko-kurikulum di IPT masing masing.
 6. Sekarang UKM berada di fasa ke empat tranformasi aktiviti pelajar (2009-kini). Atas dasar 'trust' dan menghormati minat dan kecenderungan pelajar, sistem yang dikenali sebagai kontrak pembelajaran diperkenalkan di dalam ko-kurikulum (saya telah bincangkan apa itu kontrak pembelajaran atau Learning Contract (LC) dalam penulisan yang lalu di blog ini). Melalui LC pelajar berhak memilih aktiviti yang mereka suka, seterusnya menamakan penyelia yang akan menyelia mereka. Konsep ini menjadikan UKM adalah IPT pertama seumpamanya di negara ini yang melaksanakan LC sebagai mekanisme pembelajaran. LC telah lama dilaksanakan di IPT US dan juga negara Eropah sebagai salah satu mod pembelajaran. Banyak kajian menunjukkan kaedah LC ini beruapaya memberikan kesan yang baik kepada pembangunan seseorang mahasiswa dengan syarat mereka tahu apa yang sedang dilakukan semasa akativiti dilaksanakan dan secara sedar juga berusaha mempelajari sesuatu yang baru untuk meningkatkan softskills mereka.
 7. Persoalannya sekarang apakah input sebagai panduan kepada pelajar untuk memilih aktiviti yang baik dan berupaya membina kemahiran mereka. Apakah pula matlamat/objektif yang harus mereka letakkan sebelum mula menganjurkan aktiviti? 
 8. Secara jelas, saya letakkan TIGA Matlamat Utama (3MU) yang harus diteliti, difahami dan dilaksanakan sebelum seseorang pelajar mengadakan aktiviti. Pertama apakah aktiviti yang akan dianjurkan/libatkan diri ini akan meningkatkan kebolehpasaran (marketability) ? Kedua, apakah aktiviti yang akan dianjurkan/libatkan diri ini akan meningkatkan nilai dan kemahiran kewarganegaraan/kemasyarakatan (citizenship skills) dan ketiga apakah aktiviti yang akan  dianjurkan/libatkan diri ini akan meningkatkan personaliti/sahsiah (intelektual, moral, etika dan integriti) dalam diri pelajar? Jika jawapannya adalah ya bagi satu atau lebih bagi semua soalan di atas, teruskan untuk anjurkan aktiviti aktiviti tersebut. Jika jawapannya ialah tidak, maka sebaiknya fikirkan semua perlukah aktiviti tersebut diteruskan.  
 9. Matlamat kebolehpasaran berteraskan program komunikasi (BM dan BI), inovasi, team-work, pemantapan akademik, kemasan diri, pembangunan kerja, keusahawanan etc. 
 10. Matlamat membangunkan kemahiran dan nilai kewarganegaraan biasanya akan berteraskan program seperti khidmat masyarakat, perpaduan kaum, hak asasi manusia, kesedaran politik, pilihanraya etc.
 11. Matlamat pemantapan personaliti seperti  moral, etika dan integriti pula merujuk program seperti aktiviti keagamaan, keilmuan, aktiviti sukan, aktiviti kebudayaan, pemupukan nilai-nilai murni, etika berpakaian, adap etc.
 12. Seharusnya selepas ini pelajar akan lebih bijak dalam membuat keputusan apakah bentuk aktiviti yang ingin mereka anjur atau melibatkan diri. Sewenang wenang menganjurkan aktiviti atas dasar ingin berseronok atau ingin seseuatu yang bersifat mudah akan menyebabkan aktiviti yang dianjurkan tidak memberikan manafaat sebaiknya kepada pembangunan pelajar. Dan tentunya pada yang muslim apa juga penganjuran aktiviti yang bermanafaat mestilah dilakukan dengan niat dan berlandaskan kerana Allah S.W.T Pencipta sekalian alam....