06 May, 2012

iZISH Berjaya Terbitkan Laporan Tahunan Kolej 2011-2012


Berkat usaha pasukan pengurusan kolej, kerja kuat pasukan felo dan para pelajar Majlis Eksekutif pelajar, buat kali pertamanya IZISH akan menerbitkan Laporan Tahunan Kolej 2011-2012. Biasanya hanya Institut, Fakulti dan Pusat sahaja yang menerbitkan laporan tahunan di UKM. Buat julung julung kalinya di kalangan kolej kolej kediaman UKM, IZISH akan memulakan tradisi menerbitkan Laporan Tahunan Kolej.

Laporan Tahunan ini penting dan siknifikan untuk diterbitkan atas tiga alasan. Pertama, sebagai rekod laporan aktiviti dan pencapaian warga IZISH sepanjang setahun yang lalu.

Kedua, laporan ini akan menjadi dokumen dan rekod rasmi segala perancangan dan pelaksanan pentadbiran dan kewangan di IZISH bagi sesi 2011-2012.

Ketiga, penerbitan Laporan Tahunan IZISH juga akan memberikan pengalaman berharga pada pelajar yang terlibat. Mereka akan belajar bagaimana sesebuah Laporan Tahunan diterbitkan. Pengalaman ini sangat berharga apabila mereka dilibatkan buat pertama kalinya di dalam penyediaan laporan tahunan syarikat atau agensi di mana mereka akan bekerja nanti.

Bertemakan iZISH: Passion Forward, laporan tahunan ini akan memaklumkan segala perancangan, aktiviti, pencapaian pada tahun 2011-2012 serta menjelaskan hala tuju IZISH untuk tahun 2012-2013. Turut dilaporkan pencapaian akademik pelajar IZISH sepanjang sesi ini. Begitu juga dengan pencapaian ko-kurikulum. Malah turut dilaporkan jaringan IZISH-industri dan IZISH-komuniti yang berjaya dilakukan oleh IZISH dengan agensi luar seperti NGO dan syarikat-syarikat.

Semoga dokumen pencapaian ini akan menjadi satu lagi inovasi IZISH sebagai sebuah kolej kediaman UKM dalam melonjakkan pembangunan pelajar. Seperti mana juga inovasi IZISH menerbitkan Pelan startegik IZISH 2011-2013 dan juga penubuhan Unit Pembangunan Insaniah (uPIN). Laporan ini juga akan diterbitkan dalam versi on-line yang akan dimuatkan di laman web IZISH.

Laporan Tahunan iZISH: Passion Forward dijangka akan dilancarkan pada Malam Anugerah Kolej ke 16 (MATK 16) yang akan dilangsungkan dengan penuh gilang gemilang di Dewan Seri Endon, Putrajaya.

Jumpa di sana...