26 December, 2014

Pendidikan Generasi Baru..

1. Setahu saya semua subjek yang diajarkan di sekolah memang membangunkan kemahiran berfikir. Itu juga yang mungkin semua dari kita tahu dan percaya selama ini.
2. Tetapi tahukah kita bahawa sebenarnya jenis kemahiran berfikir yang dibangunkan adalah tidak sama kesannya antara satu subjek dengan subjek yang lain.  Subjek Matematik punyai kekuatan paling tinggi dalam membangunkan kemahiran berfikir jenis penyelesaian masalah, subjek sains&teknologi pula paling kuat kesannya dalam me...mbangunkan kemahiran berfikir jenis kreativiti, inovasi dan menjana idea baru.
3. Manakala subjek sejarah pula paling tinggi kesannya dalam membangunkan kemahiran berfikir jenis pemikiran kritis. Inilah dapatan dari kajian yang mutakhir.
4. Saya sempat semak tentang hal ini untuk kertas akademik saya, nyata guru di sekoah tidak berpeluang mendapat latihan untuk memahami pembangunan kemahiran berfikir secara mendalam.
5. Jadi, kebanyakan guru punya anggapan semua kemahiran berfikir adalah sama sahaja. Dan sebab itu juga semua subjek di sekolah dirancang membangunkan kemahiran pemikiran yang sama sahaja.
6, Pandangan ini adalah agak tersasar jika guru benar benar ingin membangunkan kemahiran berfikir pelajar mereka. Ini juga menjelaskan mengapa dulu agenda KBKK yang dijalankan sekitar 2000-2005 telah gagal sepenuhnya.
7. Puncanya, KPM tidak mahir dalam merencanakan agenda kemahiran berfikir yang selari dengan prinsip bidang ilmu. Subjek Sains, ekonomi, sejarah atau bahasa mempunyai prinsip bidang ilmu yang berbeza. Dan jika di sekolah hal ini diremehkan, pasti hasilnya adalah kegagalan pengajaran!!
8. Apa pun guru hanyalah pelaksana pendidikan. Soalan mengapa latihan yang komprehentif tidak disediakan dalam meningkatkan kemahiran berfikir pelajar sepatutnya ditanyakan pada pembuat dasar dan penyedia latihan keguruan di peringkat IPT, IPG dan KPM... Bukan pada guru...