24 March, 2013

Bakal Graduan UKM: Sudahkah Anda Bersedia?

Pada 2004, ketika Pusat Perkembangan Mahasiswa masih wujud di UKM, (kemudiannya namanya ditukar menjadi PPP(bermula 2007) dan sekarang menjadi PAP(bermula 2011), saya berpeluang terlibat bila telah dilantik sebagai salah seorang felo pembangunan pelajar di pusat tersebut.

Ketika itu pengarahnya ialah Allahyarham Profesor Madya Dr Aminuddin Yusuf (mantan Pengetua Kolej Ibu Zain), kemudianya PPM diketuai pula Profesor Dr. Zaidi Md Isa (sekarang Prof Zaidi telah berpencen dan menetap di Nilai). Sempat juga selepas beliau berpencen, saya beberapa kali menziarahi beliau dan melihat hobi barunya membina taman di persekitaran rumah barunya.

Sebagai felo pembangunan pelajar, saya terlibat sepenuhnya menjayakan program untuk pelajar tahun akhir yang kami kenalkan sebagai "Program Kemasan Diri" (PKD) khusus untuk pelajar tahun akhir. Oleh kerana program ini wajib untuk pelajar tahun akhir, beberapa siri program ini telah diadakan untuk memberi peluang kepada 4,000 pelajar tahun akhir ketika itu. Setiap siri, sekitar 200 orang akan terlibat selama dua hari.

Tiga komponen utama ditekankan sepanjang PKD dijalankan. Pertama, pelajar tahun akhir diberikan pendedahan tentang pasaran kerja. Biasanya 5 pengarah sumber manusia syarikat multinasional dan GLCdan 3 wakil kementerian dijemput sebagai panel untuk berkongsi maklumat serta tips pada setiap sesi bersama graduan UKM. Saya masih ingat pengarah atau pegawai kanan sumber manusia dari SAPURA, TNB, CELCOM, MMC, GAMUDA, Ernest &Young dan beberapa syarikat lain telah turut serta. (sehingga sekarang beberapa daripada mereka masih berhubung baik dengan saya, ada antaranya telah menjadi kawan golf saya).

Banyak maklumat yang dikongsikan oleh mereka dengan pelajar tahun akhir UKM, maklumat yang kebanyakannya tidak pelajar boleh perolehi di dalam dewan kuliah. Pengarah dan pegawai sumber manusia jabatan dan kementerian kerajaan juga dijemput berkongsi maklumat, khususnya jabatan di bawah Kementerian Sains dan Teknologi, Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Perusahaan Utama.

Komponen kedua, ialah  program kemasan diri. beberapa panel yang terdiri dari persornaliti yang berkaiatan dengan 'grooming' dijemput berkongsi apakah yang "do's and dont's" apabila calon dipanggil ke bilik temuduga. Ruapanya ada beberapa perbezaan atau tips ke bilik temuduga syarikat dan ke bilik temuduga oleh kementerian atau jabatan kerajaan. Bukan saja bengkel 'grooming' ini diberikan secara teori, pelajar juga akan melalui 'mock interview' pada setiap siri PKD, dan lebih menarik mereka diberikan 'band' atau rating oleh para konsultan yang menemuduga mereka.

Rating ini merujuk kepada tahap komunikasi, penguasaan bahasa Melayu dan Inggeris, etika dan kemahiran sosial, gaya dan pemakaian, gerak bahasa badan dan tahap pengetahuan berkaitan isu semasa. Selepas pelajar keluar dari bilik 'mock interview', mereka akan diberikan slip keputusan. Ini membantu mereka meningkatkan kemahiran kemahiran yang disifatkan masih lemah.

Komponen ketiga ialah sesi penyediaan CV atau resume untuk setiap peserta. Selesai bengkel ini, setiap pelajar tahun akhir akan mempunyai satu dokumen CV yang lengkap, "up to date" serta menarik sekali. Malah ada juga yang kemudiannya diformatkan dalam bentuk resume CD. Pelajar dibimbing untuk membina CV yang menonjolkan kekuatan mereka.

Kepada peserta yang selesai mengikuti program PKD, pihak Pusat pembangunan mahasiawa menganjurkan pula lawatan ke syarikat syarikat yang menyertai program PKD. Selain lawatan, para peserta yang telah bersedia ini juga akan sentiasa dihubungi oleh pihak kakitangan PPM untuk hadir ke sesi temuduga sebenar yang dilakukan oleh syarikat syarikat berkenaan.

Itu dulu, hari ini cabaran mendapat pekerjaan jauh lebih mencabar. sesiapa yang lebih bersedia, lebih berupaya dan lebih berkebolehan akan mempunyai lebih peluang untuk segera diserap di pasaran pekerjaan. harapnya semua pelajar UKM akan memperolehi rezeki yang murah..berkat doa, usaha dan potensi yang telah pelajar UKM tunjukkan. Bakal graduan UKM...Sudah bersediakah anda?