22 September, 2012

Selamat Datang Felo Akademik Kolej Antarabangsa Ibu Zain UKM

Ybhg. Profesor Dato' Dr Mohd Wahid Samsudin
Felo Akademik (Kepimpinan Pelajar) IZISH
Ybhg Dato' Dr. Shaharuddin Mohammad Ismail
Felo Akademik (Pendidikan Kelestarian) IZISH

Kini warga IZISH sungguh berbangga kerana telah mempunyai dua Felo Akademik yang dilantik oleh pihak pengurusan HEPA UKM bagi membantu pembangunan pelajar di IZISH, Malah IZISH juga merupakan satu satunya kolej kediaman di UKM yang mempunyai felo akademik untuk membimbing para pelajar.

Dua tokoh ini ialah Ybhg Profesor Dato Dr Mohd Wahid Samsudin, profesor Fakulti Sains Teknologi UKM dan merupakan mantan Timbalan Naib Canselor HEPA UKM. Berasal dari Perak dan merupakan alumni UKM. Beliau akan memberikan sumbangan kepakaran, pemikiran dan program berkaitan kepimpinan pelajar untuk warga IZISH.  

Felo akademik IZISH yang kedua ialah Ybhg. Dato' Dr. Shaharuddin Mohammad Ismail, ahli akademik kanan di Institut Alam Sekitar (LESTARI) UKM. Beliau berasal dari Kedah dan akan memberikan sumbangan kepakaran beliau untuk membangunkan program kelestarian di IZISH.

Idea mewujudkan jawatan felo akademik bermula semasa saya diberikan tanggungjawab mengetuai Bahagian Akademik Kolej (2007-2010) di Pusat Pembangunan Pelajar (PAP sekarang). Bagi menjadikan sesebuah kolej mempunyai persekitaran akademik dan memastikan proses pembelajaran luar kelas berlaku di kolej kediaman, saya percaya dan penuh yakin ahli akademik yang berpengalaman, cemerlang dan berminat dengan kegiatan pelajar pasti akan bersama sama menyokong agenda ini. 

Dengan kehadiran dua tokoh ini menjadi warga IZISH, pelajar IZISH sungguh bertuah kerana berpeluang melakukan berbagai perkara yang dapat meningkatkan pembangunan diri di bawah bimbingan felo akademik khususnya dalam bidang kepimpinan dan kesedaran kelestarian. Saya bagi pihak seluruh warga IZISH ingin mengucapkan "Selamat datang ke IZISH" kepada Yang Berbahagia Prof Dato' Mohd Wahid Samsudin (pejabat Felo Akademik IZISH di K20A/304) dan Ybhg. Dato' Dr Shaharuddin Mohamad Ismail (pejabat Felo Akademik IZISH di K20A/305).