29 March, 2012

Analisis Pencapaian Akademik Pelajar Pra Siswazah IZISH Sem 1 Sesi 2011-2012

Di bawah adalah data berkaitan pencapaian akademik pelajar IZISH. Pada yang berjaya mencatat keputusan yang cemerlang, saya ucapkan tahniah dan selamat maju jaya. Pada yang sederhana, lakukan perubahan terhadap rutin seharian anda agar pencapaian akademik untuk semester ini akan lebih cemerlang. Pada pelajar yang sedar pencapaian akademiknya lemah, SEGERA lakukan perubahan dan mendapat bantuan (dapatkan khidmat nasihat, praktikkan teknik belajar yg berkesan, lakukan pengurusan masa yang lebih cekap). Jika anda masih mengulangi rutin yang anda lakukan di semester yang lepas, anda pasti akan mendapat keputusan yang lemah juga.

Semoga analisis ini membuka minda, membina kesedaran dan bersedia dengan azam untuk lebih bersemangat dalam pengajian di semester ini...Selamat maju jaya.

ANALISIS KEPUTUSAN PRA-SISWAZAH IZISH SEM I SESI 2011/2012

PNGK KESELURUHAN

3.50 – 4.00                =            51     orang
3.30 – 3.49                =            71     orang
3.00 – 3.29                =          131     orang
2.50 – 2.99                =          124     orang
2.00 – 2.49                =            37     orang
0.00 – 1.99                =              9      orang

            Jumlah          =          423     orang


PNGK PELAJAR FEP

3.50 – 4.00           =       12      orang
3.30 – 3.49           =       16      orang
3.00 – 3.29           =       19      orang
2.50 – 2.99           =       28      orang
2.00 – 2.49           =       12      orang
0.00 – 1.99           =         6     orang

         Jumlah      =       93      orang


PNGK PELAJAR FPEND

3.50 – 4.00           =         2     orang
3.30 – 3.49           =         5     orang
3.00 – 3.29           =         3     orang
2.50 – 2.99           =         5     orang
2.00 – 2.49           =         2     orang
0.00 – 1.99           =         0     orang

         Jumlah      =       17      orang


PNGK PELAJAR FKAB

3.50 – 4.00           =         5     orang
3.30 – 3.49           =         6     orang
3.00 – 3.29           =       12      orang
2.50 – 2.99           =       14      orang
2.00 – 2.49           =         5     orang
0.00 – 1.99           =         1     orang

         Jumlah      =       43      orang


PNGK PELAJAR FPI

3.50 – 4.00           =         4     orang
3.30 – 3.49           =       11      orang
3.00 – 3.29           =       17      orang
2.50 – 2.99           =         4     orang
2.00 – 2.49           =         0     orang
0.00 – 1.99           =         0     orang

         Jumlah      =       36      orang


PNGK PELAJAR FSSK

3.50 – 4.00           =       10      orang
3.30 – 3.49           =       17      orang
3.00 – 3.29           =       27      orang
2.50 – 2.99           =       13      orang
2.00 – 2.49           =         2     orang
0.00 – 1.99           =         0     orang

         Jumlah      =       69      orang


PNGK PELAJAR FST

3.50 – 4.00           =       14      orang
3.30 – 3.49           =       11      orang
3.00 – 3.29           =       39      orang
2.50 – 2.99           =       49      orang
2.00 – 2.49           =       14      orang
0.00 – 1.99           =         0     orang

         Jumlah      =       127    orang


PNGK PELAJAR FTSM

3.50 – 4.00           =         4     orang
3.30 – 3.49           =         4     orang
3.00 – 3.29           =         6     orang
2.50 – 2.99           =       10      orang
2.00 – 2.49           =         2     orang
0.00 – 1.99           =         2     orang

         Jumlah      =       28      orang


PNGK PELAJAR FUU

3.50 – 4.00           =       0       orang
3.30 – 3.49           =       1       orang
3.00 – 3.29           =       8       orang
2.50 – 2.99           =       1       orang
2.00 – 2.49           =       0       orang
0.00 – 1.99           =       0       orang

         Jumlah      =       10      orang


PNGS KESELURUHAN 

3.50 – 4.00           =       81      orang
3.30 – 3.49           =       66      orang
3.00 – 3.29           =       110    orang
2.50 – 2.99           =       116    orang
2.00 – 2.49           =       36      orang
0.00 – 1.99           =       14      orang

         Jumlah      =       423    orang


PNGS PELAJAR FEP

3.50 – 4.00           =       19      orang
3.30 – 3.49           =       13      orang
3.00 – 3.29           =       21      orang
2.50 – 2.99           =       22      orang
2.00 – 2.49           =       11      orang
0.00 – 1.99           =         7     orang

         Jumlah      =       93      orang


PNGS PELAJAR FPEND

3.50 – 4.00           =       3       orang
3.30 – 3.49           =       5       orang
3.00 – 3.29           =       4       orang
2.50 – 2.99           =       3       orang
2.00 – 2.49           =       2       orang
0.00 – 1.99           =       0       orang

         Jumlah      =       17      orang


PNGS PELAJAR FKAB

3.50 – 4.00           =         9     orang
3.30 – 3.49           =         4     orang
3.00 – 3.29           =       10      orang
2.50 – 2.99           =       15      orang
2.00 – 2.49           =         4     orang
0.00 – 1.99           =         1     orang

         Jumlah      =       43      orang

PNGS PELAJAR FPI

3.50 – 4.00           =         9     orang
3.30 – 3.49           =       10      orang
3.00 – 3.29           =       11      orang
2.50 – 2.99           =         6     orang
2.00 – 2.49           =         0     orang
0.00 – 1.99           =         0     orang

         Jumlah      =       36      orang

PNGS PELAJAR FSSK

3.50 – 4.00           =       21      orang
3.30 – 3.49           =       13      orang
3.00 – 3.29           =       21      orang
2.50 – 2.99           =       12      orang
2.00 – 2.49           =         2     orang
0.00 – 1.99           =         0     orang

         Jumlah      =       69      orang

PNGS PELAJAR FST

3.50 – 4.00           =       15      orang
3.30 – 3.49           =       15      orang
3.00 – 3.29           =       32      orang
2.50 – 2.99           =       45      orang
2.00 – 2.49           =       16      orang
0.00 – 1.99           =         4     orang

         Jumlah      =       127    orang

PNGS PELAJAR FTSM

3.50 – 4.00           =         5     orang
3.30 – 3.49           =         5     orang
3.00 – 3.29           =         6     orang
2.50 – 2.99           =         9     orang
2.00 – 2.49           =         1     orang 
0.00 – 1.99           =         2     orang

         Jumlah      =       28      orang

PNGS PELAJAR FUU

3.50 – 4.00           =         0     orang
3.30 – 3.49           =         1     orang
3.00 – 3.29           =         5     orang
2.50 – 2.99           =         4     orang
2.00 – 2.49           =         0     orang
0.00 – 1.99           =         0     orang

         Jumlah      =       10      orang

** Terima kasih Sdr Chang Ee, Felo IZISH yang membantu saya menyediakan analisa ini untuk rujukan dan makluman para pelajar IZISH.