29 August, 2013

Bila Pasukan Felo dan Staf Kolej Ibu Zain Mula Berinovasi...

Sejak saya dilantik sebagai pengetua Kolej Ibu Zain, salah satu isu yang tidak pernah selesai ialah masalah gangguan monyet di kawasan kolej kediaman. Hampir kebanyakkan kolej kediaman lain juga mengalami isu ini.

Malah isu ini semakin ketara bila pembangunan institut, jabatan dan unit baru yang semakin giat berlangsung di UKM, menyebabkan kawasan hutan UKM menjadi semakin kecil. Kehidupam monyet menjadi semakin tersepit terutamanya mendapatkan makanan mereka.

Akibatnya tong sampah menjadi sasaran monyet monyet ini. dalam keadaan terdesak kerana lapar, mereka akan masuk ke bilik pelajar yang tidak menutup tingkap atau pintu blok kediaman. Tentulah mereka ini tidak bersalah, kerana mereka sekadar menurut naluri. Bila lapar mencari makanan.

Oleh itu warga UKM perlu menyesuaikan kehidupan mereka dengan kehadiran monyet monyet ini. Kolej Ibu Zain khususnya merupakan kawasan tumpuan utama kumpulan monyet kerana berada paling hampir dengan persekitaran hutan UKM dan kolej ini juga berada di atas Bukit Warisan di dalam kampus UKM.

Persekitaran ini menuntut warga kolej Ibu Zain  lebih prihatin dan sensitif dengan kehadiran monyet monyet ini dan di KIZ beberapa langkah menguruskan isu ini telah dilakukan.

Pertama, pihak pengurusan KIZ menyediakan taklimat dan wacana oleh pakar primat UKM dari FST untuk para pelajar kolej memahami secara ringkas tingkalaku monyet.

Kedua menganjurkan "Food Waste Phase Out", satu aktiviti pengurusan sisa makanan secara betul untuk megelakkan gangguan monyet.

Terbaru pihak felo dan staf kolej Ibu Zain telah berkerjasama melakukan inovasi dengan membina tong sampah kalis monyet. Sejak dibina seminggu lalu, sehingga hari ini tong ini berjaya menghindar monyet menyelongkar tong sampah berkenaan.

Pihak kolej Ibu zain akan terus berusaha menganjurkan aktiviti berkaitan membina kesejahteraan dalam kampus dan kolej. Terima kasih pasukan felo dan staf KIZ...hebat juga rupanya bila pasukan felo dan kakitangan KIZ berinovasi...