08 January, 2013

Relevankah Lagi Felo Kolej Kediaman UKM?

Saya bertuah kerana semasa diberikan tanggungjawab sebagai Timbalan Pengarah PPP (Akademik Kolej 2007-2010), dapat bekerjasama secara terus dengan semua felo kolej kediaman UKM. Saya diberikan amanah oleh pihak pengurusan tertinggi UKM untuk memperkasakan kolej kediaman, dan institusi felo kolej kediaman sangat relevan pada saya untuk menjayakan misi ini. Saya sambut cabaran ini kerana sejak dahulu sangat yakin dan percaya institusi felo kolej kediaman sangat penting dalam pembangunan serta kesejahteraan kehidupan pelajar dalam kampus (saya pernah menjadi felo dan ketua felo di Kamsis Dato Onn selama lima tahun) sehingga hari ini keyakinan saya masih kukuh seperti dahulu. Pada saya, jika kita ingin membangunkan konsep 'collegiality' atau rasa bersama kekolejan/keserakanan, institusi felo adalah teras utamanya.

Saya masih ingat ketika di PPP, saya telah membina satu kumpulan yang dinamakan sebagai JURULATIH FELO (singkatannya JUFELO) yang ahlinya di kalangan felo felo kolej yang mempunyai pengalaman serta kebolehan di dalam hal pembangunan pelajar. Semua kolej mempunyai wakil wakil mereka di dalam pasukan ini. Pasukan ini merupakan 'pemandu' kepada institusi felo. Mereka berjaya anjurkan Syarahan Umum Pembangunan Pelajar, menganjurkan berbagai Bengkel Pembangunan Felo dan Pelajar dan melakukan Penerbitan dan Lawatan Kerja anjuran PPP.

Ketika itu saya juga mempunyai misi untuk menjadikan felo sebagai 'pembimbing pembangunan pelajar' di UKM. Maksudnya felo bukan sekadar hanya tahu memberikan nasihat atau arahan sahaja kepada pelajar tetapi berkeupayaan  menganjurkan aktiviti bersama sama pelajar. Konsep felo 'turun padang' hanya benar benar berjaya bila felo juga melaksanakan aktiviti bersama pelajar.

Konsep felo sebagai 'penasihat projek' bukan amalan saya ketika itu. Maka itu saya menjadi teliti semasa menyediakan kriteria pemilihan untuk pihak UKM membuat lantikan seseorang felo. Saya sangat teliti supaya hanya felo yang berpengalaman, berkewibawaan dan berkebolehan sahaja yang dicadangkan supaya dilantik. pada saya felo sebagai 'pembimbing' sebenarnya lebih dihormati oleh para pelajar dari felo yang hanya sebagai 'penasihat' program semata mata.

Mobility Outbound Felo dan Pelajar Kolej UKM di Universiti Oxford
Saya juga sempat menjayakan program mobility outbound semasa di PPP dulu. Menariknya program mobility outbound ini juga memberi laluan untuk ramai felo kolej kediaman terlibat sama. Ramai felo bersama sama pelajar kolej masing masing berpeluang ke Oxford University, Southamton University, NUS, Mahidol University, Brisbane, ANU di Canberra dan beberapa buah universiti lain di China, Korea, New Zealand dan Indonesia.

Sebanyak 26 program mobility outbound telah dijayakan oleh PPP dan HEPA ketika itu. Tulang belakangnya adalah pasukan felo yang bersama sama pelajar. Malah mereka bersama pelajar masing masing telah berjaya mengadakan pameran hasil mobility outbound mereka di Pusanika sebulan sekembalinya ke tanah air.

Saya yakin semua pelaksanaan ini bertujuan menjadikan felo sebagai badan 'pembimbing pelajar' yang terus relevan di UKM. Itu kisah dulu, saya fikir sekarang suasana sudah banyak berubah.

Sekarang, hampir kebanyakan urusan pelajar berkaitan kebajikan, program dan aktiviti, kesihatan, kauseling telah diuruskan secara teratur terus oleh unit unit di bawah JPPEL. Felo mungkin lagi tidak perlu tahu berapa pelajar miskin yang perlu bantuan kewangan kebajikan di kolej mereka kerana pelajar akan terus berurusan dengan unit kebajikan UKM. Begitu juga dengan urusan agihan zakat dan sebagainya. Felo di beberapa buah kolej juga semakin kurang 'bertugas' mendapatkan kunci pendua jika pelajar tertinggal kunci di dalam bilik kerana sudah banyak bilik pelajar kolej kediaman di UKM yang menggunakan sistem kunci 'bolt' yang mesti menggunakan kunci untuk membuka atau mengunci bilik.

Berbanding dulu, felo juga semakin kurang menghantar pelajar ke Hospital Kajang kerana selain kemudahan yang semakin baik oleh pusat kesihatan UKM, semakin banyak klinik di Bandar Baru Bangi. Semakin ramai pelajar yang mempunyai kereta dan  motosikal sendiri. Malah pasukan PBSM kolej kediaman juga sudah membuka bilik rawatan pada setiap malam untuk memberikan rawatan awal kepada pelajar yang memerlukan bantuan kesihatan. Felo semkin kurang dilibatkan dalam urusan kesihatan pelajar berbanding dulu.

Semua ini tidak ada ketika institusi felo diwujudkan lebih 30 tahun lalu. ketika itu hampir semua pelajar tiada kenderaan, maka felo adalah orangnya yang sering membawa pelajar ke hospital, satu satunya yang ada, adalah di Kajang. Sistem kunci tombol juga menyebabkan felo terpaksa berkali kali ke pejabat kolej pada setiap malam mengambil kunci untuk pelajar. Sekarang pun masih berlaku tetapi kadarnya sudah berkurang dengan banyak berbanding dulu.

Satu lagi peranan felo dulu ialah membimbing pelajar menganjurkan aktiviti. Hari ini, pelaksanaan LC menyebabkan seorang penyelia (kakitangan UKM) perlu di lantik membimbing pelajar. maka felo di kalangan pelajar pasca siswazah sudah tidak lagi menjadi pembimbing pelajar. Jika pun masih membimbing pelajar, itu atas minat dan keinginan felo sendiri. Semua projek LC akan mendapat bimbingan dan nasihat serta diberikan penilaian oleh penyelia projek masing masing.

Suasana yang telah berubah ini jika tidak difahami akan menyebabkan felo menjadi  'tidak relevan' lagi di UKM. Jika semua pelajar sudah boleh uruskan diri sendiri, jika sistem keselamatan kolej diperkemaskan dengan penggunaan kunci 'bolt' dan penyelia LC yang dilantik akan membimbing pelajar, apa lagi perlunya felo di kolej kediaman?

Semua tahu bahawa setiap felo dibayar saguhati RM300 sebulan dan disediakan penginapan 'fully furnished' oleh pihak UKM. Jika para felo tidak melakukan refleksi dan mengukuhkan 'kerelevanan' mereka, saya fikir akan sampai masanya nanti institusi ini akan dikecilkan saiznya, kalaupun tidak dimansuhkan terus. Saya harap perkara tersebut tidak berlaku. tetapi dengan 170 orang felo yang dibayar RM 300 sebulan (jumlahnya mencecah RM51,000 sebulan atau RM612,000 setahun!) tentunya isu relevan felo pada masa akan datang pasti akan sentiasa diteliti.

Jika transformasi felo berjaya dilakukan, pelajar mendapat impak terbaik daripada peranan felo (misalnya mempunyai strategi di peringkat institusi felo dalam menguruskan isu kebolehpasaran, bahasa Inggeris, pembangunan akademik, keusahawanan, penguatkuasaan peraturan, kepimpinan dan 'celik politik' dan sebagainya), tentunya institusi ini akan terus dipertahankan.

Tetapi jika felo sendiri tidak tahu dengan jelas apa sumbangan mereka kepada kolej untuk masa depan (selain menguruskan kunci, menasihati aktiviti rutin pelajar, membantu pendaftaran pelajar masuk kolej), tentunya ini akan menjadikan institusi felo semakin tidak relevan lagi.

Apa pun, saya juga sedar dan punyai pengalaman bersama rakan rakan felo yang cekap dan jelas wawasan mereka tentang pembangunan pelajar, mereka juga boleh memberikan idea dan inovasi dalam memajukan pelajar, bersedia 'turun padang' bersama pelajar setiap masa dan tidak berkira untuk membantu pelajar .

Sehingga ada di kalangan felo ini yang sukarela menggunakan wang poket sendiri untuk menjayakan aktiviti bersama pelajar. Mereka ini saya sangat hargai dan hormati, mereka inilah sebenarnya saya anggap 'pejuang' kepada pembangunan pelajar di UKM..tetapi sayang...jumlahnya boleh dikira dengan jari..